FAFCE – na straży życia i godności człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci

/FAFCE – na straży życia i godności człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci

FAFCE – na straży życia i godności człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci

Członkowie Federacji Europejskich Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (FAFCE) świętowali na początku czerwca 20. rocznicę powstania swojej organizacji. Z tej okazji przez trzy dni w Rzymie odbywały spotkania, dyskusje, rozmowy poświęcone tematyce rodziny. Papież Franciszek przyjął również przedstawicieli Federacji na specjalnej audiencji.

 

Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (FAFCE) ma przyznany przez Radę Europy status uczestnika, jako Organizacja Pozarządowa. „Z tego tytułu pozostajemy w kontakcie z instytucjami Unii Europejskiej, takimi jak Komisja i Parlament Europejski” – mówi FAFCE. „Dla naszych stowarzyszeń jesteśmy organem porozumienia i wymiany doświadczeń na szczeblu europejskim, we wszystkich kwestiach dotyczących polityki rodzinnej i duszpasterstwa rodzin. Razem ze stowarzyszeniami sprzymierzonymi, jesteśmy znaczącym przedstawicielem katolików w dialogu dotyczącym wszystkich sprawach związanych z rodzina i z życiem rodzin. Zapewniamy przedstawicielstwo polityczne rodzin uwzględniające katolicki punkt widzenia, to znaczy odwołujące się do społecznego i rodzinnego nauczania Kościoła, jak również do świadectwa wiary i doświadczeń chrześcijan w Kościele i społeczeństwie”.

 

Podczas odbywającego się w Rzymie spotkania FAFCE wypracowała swojego rodzaju manifest, który przypomina o wartości jaką jest rodzina oraz o zadaniach, jakie wobec niej stawia dzisiejszy świat:

 

  1. Rodzina jest głównym miejscem i punktem wyjścia dla kształtowania kapitału ludzkiego w społeczeństwie. W rodzinie – opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety, widzimy najlepsze warunki dla pary rodzicielskiej i rozwoju dzieci.
  2. Wspólnota rodzinna stanowi podstawową komórkę społeczną, w której przyjmuje się dar życia, towarzysząc mu aż do śmierci. Zdecydowanie opowiadamy się za godnością każdego człowieka, szczególnie u początków i pod koniec jego życia.
  3. Zgodnie z ogólną zasadą, rodzina stanowi przestrzeń społeczną, w której dzieci budują stabilne więzi, nabierają zaufania i rozwijają się, by stać się ludźmi odpowiedzialnymi. Rodziców należy więc uznać za pierwszych wychowawców ich dzieci, wspierać ich oraz towarzyszyć im we wszelkich wysiłkach wychowawczych.
  4. Dzieci są najważniejszym kapitałem przyszłości każdego społeczeństwa. Wszechstronna promocja i bezpośrednie wspieranie rodzin należy do obowiązków i odpowiedzialności wszystkich uczestników życia politycznego i społecznego.
  5. Wszelkie inwestycje rodziców, związane z wychowaniem dzieci i zapewnieniem im szansy na powodzenie są godne uwagi. Rodzice mają więc prawo do wyrównania poniesionych kosztów i do uznania,na miarę ich wysiłków. Wszyscy uczestnicy życia politycznego i społecznego winni zapewnić równowagę finansową, czas i usługi dla rodziny (różne formy opieki nad dziećmi, nad osobami starszymi…).
  6. Rodzice mają prawo samodzielnie decydować o rozłożeniu czasu między działalność zawodową a życie rodzinne. Wybór, polegający na rezygnacji z działalności zawodowej na rzecz pracy w rodzinie musi być kompensowany transferami finansowymi. Konieczna jest taka restrukturyzacja warunków pracy, aby brały one pod uwagę potrzeby rodzin.
  7. Rodzice i dzieci stanowią wspólnotę pokoleń i wzajemnych odpowiedzialności. Solidarność między pokoleniami winna być wzmacniana przez odpowiedzialność całego społeczeństwa, proponującego adekwatne systemy socjalne.

 

Chociaż polityka rodzinna należy do kompetencji Państw członkowskich, to jednak wpływa na nią również ustawodawstwo europejskie. FAFCE postuluje, aby sprawdzić i ocenić konsekwencje decyzji podejmowanych na szczeblu europejskim, a dotyczących życia rodzin.  Państwa członkowskie muszą przyjąć odpowiedzialność za prowadzenie polityki przyjaznej rodzinie.

By | 2017-06-26T11:33:20+02:00 poniedziałek, 26 czerwca 2017|Pro-Life, Wszystkie|

About the Author:

Facebook