Holenderscy lekarze dopuszczają eutanazję chorych psychicznie pacjentów

by

Minnesota Citizens Concerned for Life Global Outreach (MCCL GO) oraz międzynarodowe organizacje pozarządowe działające na rzecz zagwarantowania praw człowieka dla wszystkich istot ludzkich, przedłożyły pisemny protest do Rady Praw Człowieka ONZ w sprawie Holandii. Organizacje twierdzą, że holenderska praktyka eutanazji narusza prawa człowieka chronione umowami międzynarodowymi.

 

„Tysiące pacjentów holenderskich jest celowo zabijanych przez eutanazję lub wspomagane samobójstwo każdego roku”, powiedział Scott Fischbach, dyrektor wykonawczy MCCL GO. „Część pacjentów jest zabijanych, ponieważ mają problemy z demencją lub inne kłopoty psychiczne, takie jak depresja czy stres pourazowy. Niektórzy chorzy psychicznie pacjenci są zabijani nawet pomimo tego, że nigdy nie wyrazili takiej prośby”.

 

Praktyka eutanazji w Holandii zagraża życiu pacjentów. Opublikowane w JAMA Psychiatry w 2016 r. badania mówią, że większość pacjentów poddana eutanazji z przyczyn psychiatrycznych została opisana jako osoby społecznie izolowane lub samotne, a „zdrowie psychiczne niektórych pacjentów holenderskich nie zostało odpowiednio zbadane i ocenione”.

 

Rada Praw Człowieka ONZ powstała w celu promowania i ochrony praw człowieka i jego wolności na całym świecie. Jednym z głównych zadań Rady jest reagowanie na pojawiające się na świecie naruszenia praw człowieka. W takich sytuacjach może ona kierować pytania i zalecenia do państw łamiących prawo.

 

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych mówi, że należy „podjąć wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia skutecznego korzystania z prawa do życia przez osoby niepełnosprawne, na równych zasadach z innymi osobami”. Eutanazja niepełnosprawnych niemowląt, która jest akceptowana w Holandii w ramach Protokołu z Groningen, jest szczególnie wyraźnym naruszeniem tych praw.

 

MCCL GO zauważa również, że organy traktatowe ONZ skrytykowały eutanazję w Holandii. Komitet Praw Człowieka wezwał prawo holenderskie do „poddania je przeglądowi w świetle… prawa do życia” i potępił holenderską praktykę dzieciobójstwa. Komitet Praw Dziecka wyraził zaniepokojenie, że eutanazja może (zgodnie z prawem holenderskim) być stosowana u dzieci w wieku 12 lat.

 

„W celu wypełnienia swoich międzynarodowych zobowiązań dotyczących praw człowieka, Holandia powinna zabronić eutanazji i wspomaganego samobójstwa”, powiedział Fischbach, dyrektor MCCL GO.

 

Źródło: www.lifenews.com

You may also like

Facebook