II Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

by

20 września 2016 r. w Warszawie odbędzie się II Kongres Osób z Niepełnosprawnościami. Pierwszy kongres odbył się w ubiegłym roku i cieszył się dużą popularnością.

 

Jak informuje portal niepełnosprawni.pl, w Polsce żyje ponad 4 miliony osób z niepełnosprawnościami. Do tej pory brakowało formuły – narzędzia do tego, by głos tej społeczności był słyszalny – mówił Aleksander Waszkielewicz, Fundator Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, współorganizatora wydarzenia. – Stąd pojawił się pomysł organizacji Kongresu. Przyjęcie takiej formy najlepiej pozwoliło włączyć osoby z niepełnosprawnościami i ich najbliższe otoczenie do publicznej debaty. Jedną z przyczyn organizacji Kongresu były również wnioski płynące z projektu Monitoring Obywatelski Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w trakcie którego zgłaszane były rażące naruszenia prawa i przypadki dyskryminacji.

 

„II Kongres będzie wyjątkowy, ponieważ poruszone zostaną na nim nowe aspekty prawne, a także problemy zgłaszane przez uczestników I edycji. Będzie to okazja nie tylko do wymiany poglądów, ale również poznania organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami i włączenia się w ich działalność”, czytamy na stronie niepełnosprawni.pl.

 

Czytaj więcej: www.niepelnosprawni.pl

You may also like

Facebook