Indywidualizm i zima demograficzna wyzwaniem dla rodzin

by FUNDACJA JZN
Federacji Katolickich Stowarzyszeń Rodzinnych w Europie obchodzi w Rzymie 25-lecie swojego istnienia. Z tej okazji jej przedstawiciele spotkali się z papieżem Franciszkiem. „To wielki dar, nie tylko dla nas, ale dla wszystkich rodzin, które żyją w obliczu indywidualizmu i demograficznej zimy na Starym Kontynencie” – uważa przewodniczący federacji Vincenzo Bassi.

Federacja reprezentuje potrzeby rodzin na forum Unii Europejskiej i Rady Europy, ale także pomaga poszczególnym episkopatom we wszystkim, co może dotyczyć tematyki rodzinnej. Jej działalność przybiera formę inicjatyw politycznych, społecznych i duszpasterskich. „To trudne czasy dla rodzin. Najpierw pandemia, teraz wojna na Ukrainie. Spotkanie z Ojcem Świętym jest dla nas umocnieniem i inspiracją” – powiedział Radiu Watykańskiemu Vincenzo Bassi.

„Papież umieścił rodzinę w centrum swojej Piotrowej posługi, wielokrotnie przypominał nam, że rodzina jest drogą do świętości. Zaprasza nas i zachęca, abyśmy byli Kościołem wychodzącym, a to oznacza, że siedziby naszych stowarzyszeń mają stawać się coraz bardziej gościnnymi domami, a nie naszymi twierdzami, zamkniętymi dla obcych – powiedział papieskiej rozgłośni Vincenzo Basii. – Jeżeli zaś chodzi o same rodziny, to obecnie wielkim wyzwaniem jest przezwyciężenie indywidualizmu, którego konsekwencją jest zima demograficzna, jakiej doświadczają europejskie społeczeństwa. Nie możemy pogodzić się z faktem, że po prostu mamy coraz mniej dzieci, bo to oznacza, że przed nami nie ma przyszłości. Jeśli tak dalej pójdzie, to wkrótce nasze dzieci będą żyły samotne w społeczeństwach pełnych starców. Kryzys demograficzny można pokonać, doceniając ludzi starszych, do czego obecnie wzywa nas Papież Franciszek. Dzięki swoim historiom, opowieściom o rodzinnym szczęściu, ci ludzie mają szansę przekazać młodym pokoleniom odwagę i pewność siebie w podjęciu drogi budowania rodziny. Uważam, że nie ma szans na zrównoważony rozwój społeczeństw bez równowagi międzypokoleniowej, którą osiąga się wspólnotowo, przez bycie razem, a nie poprzez pozostawianie par samym sobie.“

Łukasz Sośniak SJ / vaticannews.va

You may also like

Facebook