Wręczenie statuetek „Przyjaciel Życia”

by FUNDACJA JZN
Maria Chodkiewicz, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, oraz Marta i Maciej Komorowscy, rodzice Karola, Mai i Weroniki z zespołem Downa, otrzymają statuetki „Przyjaciel Życia”. To najważniejsze wyróżnienie przyznawane przez zarząd Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

15 czerwca 2022 r. o godz. 16.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się uroczystość wręczenia statuetek „Przyjaciel Życia”. – Wyróżnieniem tym dziękujemy różnym osobom za wkład w budowanie cywilizacji życia i miłości. W tym roku statuetkę „Przyjaciel Życia” otrzyma Maria Chodkiewicz, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, za wybitny wkład w dzieło ochrony życia i godności człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Drugą statuetkę otrzymają Marta i Maciej Komorowscy, rodzice Karola, Mai i Weroniki z zespołem Downa za postawę pro-life w codzienności, wyrażającą się w miłości rodzicielskiej oraz zaangażowaniu w ochronę życia i godności dzieci nienarodzonych i niepełnosprawnych – mówi Wojciech Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

Gala z wręczeniem statuetek rozpocznie się o godz. 16.00. Odbędzie się w auli św. Jana Pawła II przy Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie. W jej czasie premierowo zostanie zaprezentowany film dokumentalny pt. „Skrzydła miłości”. Opowiada on historię rodziny Marty i Macieja Komorowskich, którzy otrzymają statuetkę „Przyjaciel Życia”. – Po porodzie dowiedzieli się oni, że ich córeczka, Weronika, ma zespół Downa. Nie załamali się. Zaczęli w mediach społecznościowych pokazywać, jak wygląda codzienność z chorym dzieckiem, dzieląc się przy okazji rodzinną radością i miłością. Zapoczątkowali w swojej okolicy spotkania integracyjne dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Maciej z Mają i Karolem w tym roku przejadą drugi etap wymyślonego przez nich Rajdu Rowerowego Za Życiem, którego trasa wiedzie wzdłuż granic Polski – opowiada Wojciech Zięba. – Marta i Maciej Komorowscy pomagają też w swoim województwie uchodźcom z Ukrainy, którzy przyjeżdżają do naszego kraju z niepełnosprawnymi dziećmi. Przyjęli pod swój dach mamę z dziewczynką z zespołem Downa – dodaje.
Wszyscy goście, którzy przybędą na galę, zaproszeni są bezpośrednio po niej do udziału we Mszy św. pod przewodnictwem metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego. Rozpocznie się ona o godz. 18.00 w Bazylice Bożego Miłosierdzia.

Do tej pory statuetki otrzymali: dr n. med. Wanda Półtawska (lekarz psychiatra, więźniarka obozu w Ravensbrück, współpracowała ze św. Janem Pawłem II), dr. n. med. Rafał Michalik (pediatra, współtwórca Fundacji „Pro Humana Vita” oraz Małopolskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich), dr hab. Alicja Grześkowiak (prawniczka i polityk, współautorka projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczętego, inicjatorka odrzucenia przez Senat nowelizacji z 1996 r. Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży), Teresa Król (pedagog, metodyk, autorka serii podręczników do wychowania do życia w rodzinie; dzięki ministrowi Mirosławowi Handkemu i jej staraniom przedmiot ten został wprowadzony do polskich szkół) oraz Katarzyna i Mateusz Kłoskowie (inicjatorzy i fundatorzy kampanii billboardowej pro-life).
Zarząd stowarzyszenia statuetkę „Przyjaciel Życia” przyznaje również cichym bohaterom – rodzicom za postawę pro-life w codzienności. Do tej pory nagrodę tę otrzymali Anna i Zbigniew Kasprzykowie oraz Marta i Andrzej Witeccy.

Do udziału w uroczystości zaproszone są wszystkie osoby, którym leży na sercu ochrona życia człowieka od poczęcia oraz przedstawiciele mediów. Stowarzyszenie prosi o potwierdzenie przybycia. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmuje pod numerem telefonu 12 421 08 43 (w godzinach 8.00 – 16.00) lub mailowo: [email protected]. Udział w uroczystości jest bezpłatny.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka działa od 1999 r. Zajmuje się pozytywną edukacją pro-life. Obejmuje pomocą materialną potrzebujące kobiety w ciąży, samotnych rodziców oraz rodziny podejmujące trud wychowania dziecka z niepełnosprawnością. Ponadto wspiera rodziców spodziewających się narodzin chorego dziecka i prowadzi Telefon Zaufania Pro-Life dla kobiet będących w ciąży, które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej.

You may also like

Facebook