Instytucje publiczne dostępne dla wszystkich. Prezydent podpisał ustawę Dostępność Plus

/Instytucje publiczne dostępne dla wszystkich. Prezydent podpisał ustawę Dostępność Plus

Instytucje publiczne dostępne dla wszystkich. Prezydent podpisał ustawę Dostępność Plus

W urzędach znikną bariery architektoniczne i cyfrowe, powstanie Fundusz Dostępności, z którego finansowane będą usprawnienia w budynkach dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów, każdy będzie mógł się poskarżyć na brak dostępności. To główne zapisy ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, którą 14 sierpnia podpisał Prezydent RP Andrzej Duda.

“Jeśli chodzi o równość szans i dostęp do instytucji publicznych, nie godzimy się na podział na +sprawnych+ i +niepełnosprawnych+. Każdy ma prawo do równego traktowania, dlatego podmioty publiczne będą miały obowiązek dostosować się do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Nasza ustawa daje też narzędzia, które w tym pomogą” – mówił minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Celem ustawy jest umożliwienie osobom ze szczególnymi potrzebami korzystania z usług publicznych poprzez stopniową poprawę dostępności podmiotów publicznych – urzędów, szkół, szpitali, uczelni, przychodni, muzeów. Aby to osiągnąć, w ustawie zapisano kilka rozwiązań, między innymi:

– zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w instytucjach publicznych (na przykład brak barier architektonicznych, właściwe oznakowanie, dostępne strony internetowe),

– Fundusz Dostępności, którego środki mają być przeznaczane na usprawnienia w budynkach dla osób z niepełnosprawnościami (między innymi montaż wind w budynkach wielorodzinnych),

– umożliwienie złożenia skargi na brak dostępności, która będzie mogła poskutkować nawet nałożeniem grzywny na instytucję publiczną,

– koordynację inicjatyw prodostępnościowych – ze strony rządu koordynatorem będzie minister inwestycji i rozwoju, którego ma wspierać Rada Dostępności wzorowana na amerykańskiej Access Board,

– szansę zdobycia certyfikatu dostępności przez organizacje pozarządowe i podmioty prywatne.

– Projekt jest istotnym krokiem w kierunku budowania nowego wizerunku podmiotów publicznych. Sektor publiczny będzie zobowiązany do zapewnienia przynajmniej minimalnej dostępności – komentowała wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Wyjątkiem są przepisy odnoszące się do certyfikacji dostępności, które wchodzą w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia. Instytucje publiczne będą miały 24 miesiące na dostosowanie się do przepisów o dostępności.

Źródło: Centrum Prasowe PAP
By | 2019-08-20T19:46:15+02:00 wtorek, 20 sierpnia 2019|Prawo i polityka, Wszystkie|

About the Author:

Facebook
Dołącz do nas  - będziesz otrzymywał aktualne informacje dotyczące akcji.

email marketing powered by FreshMail
 
Zapraszamy również do subskrybowania naszego Newslettera Bioetycznego!

email marketing powered by FreshMail