Interwencja w Radzie Europy w sprawie stronniczego raportu o Polsce

by

27 stycznia br. w Radzie Europy prezentowany był raport o Polsce w sprawie udziału organizacji pozarządowych w procesie podejmowania decyzji w Rzeczypospolitej Polskiej.  Raport powstał jako owoc zeszłorocznych konsultacji, które odbyły się 1 czerwca 2016 r. w Warszawie. Fundacja JEDEN Z NAS, jako jedna z kilkunastu polskich organizacji pozarządowych wzięła wówczas udział w spotkaniu z delegacją Konferencji Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych Rady Europy.

 

Celem spotkania było zbadanie, czy zmiana władzy, jaka nastąpiła w Polsce nie przyczyniła się do osłabienia „trzeciego sektora” poprzez osłabienie współpracy władz z organizacjami pozarządowymi bądź ograniczenie dostępu do środków finansowych.

 

Zaprezentowany na ostatniej sesji Rady Europy raport okazał się być stronniczy i zdecydowanie krytyczny, portretując niestety jedynie jedną część sporów, ukazując tym samym w negatywnym świetle sytuację polskich organizacji pozarządowych jako fundamentu społeczeństwa obywatelskiego. Federacja Europejskich Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (FAFCE) na prośbę między innymi Fundacji JEDEN Z NAS, zainterweniowała w tej sprawie ukazując nieobiektywny i nierzetelny charakter raportu. Z treścią raportu można zapoznać się: TUTAJ.

 

W naszej sprawie interweniował w Strasbourgu Nicola Speranza z FAFCE. „Pragnę zabrać głos w imieniu wielu polskich rodzin, które nie widzą, aby ich opinie zostały uwzględnione w raporcie. Rodziny te podkreślają, co Rząd robi na rzecz polityki rodzinnej oraz ich stabilności ekonomicznej. FAFCE nie ma zamiaru w tym miejscu wymierzać osądu w kierunku polskiego rządu, lecz chce jedynie przedstawić informację zwrotną, jaką ma od swoich członków w tym kraju. Ta informacja zwrotna jest bardzo pozytywna, dotyczy rozszerzenia społeczeństwa obywatelskiego oraz nowego dostępu i wynagrodzeń, które rodziny otrzymują od rządu. Nasi członkowie ubolewają nad tym, iż te kwestie nie zostały zauważone i odpowiednio uwzględnione w raporcie” – mówił Nicola Speranza.

 

„Członkowie naszego stowarzyszenia podkreślają, że debata publiczna jest wciąż żywa i obecna. Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, iż kwestia budżetowania organizacji pozarządowych (zazwyczaj jest to budżetowanie zagraniczne), ma swoją odpowiedź w samym raporcie, gdy mówi:  «Problem pojawia się, gdy rządy zmieniają swoje priorytety polityczne» (str. 7). Rzeczywiście, demokratyczne wybory doprowadziły do powstania nowego rządu, który ma swoje priorytety polityczne! To naturalne. Dlaczego w tej sytuacji jesteśmy badani pod kątem funkcjonowania systemu demokratycznego? Czy naprawdę chcemy kwestionować uzasadniony rezultat stałych i demokratycznych wyborów w instytucji, która czyni z demokracji jeden z jej głównych problemów?” – kontynuował.

 

„Jesteśmy przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, mam nadzieję, że nie zostaniemy odebrani jako głos niektórych ideologii czy rzeczników partii politycznych” – dodał na koniec Speranza.

You may also like

Facebook