Irlandia pod presją ONZ ws. swojego prawa aborcyjnego

by

Zagadnienia praw osób z niepełnosprawnością, dostępu do aborcji oraz praw więźniów były najczęściej podnoszonymi kwestiami podczas wczorajszego spotkania Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie, podczas którego podjęto sprawę Irlandii w dziedzinie przestrzegania przez nią praw człowieka, w tym prawa aborcyjnego.

 

Minister sprawiedliwości Frances Fitzgerald stanęła na czele delegacji 22 wyższych urzędników z państwowych resortów przed ONZ w drugim przeglądzie Irlandii w ramach Powszechnego Przeglądu Okresowego (UPR). UPR został ustanowiony 15 marca 2006 r. na mocy rezolucji, powołującej również Radę Praw Człowieka. Jest to mechanizm, który pozwala Radzie raz na cztery lata dokonać przeglądu danych dotyczących praw człowieka we wszystkich 192 państwach członkowskich ONZ. UPR umożliwia Radzie monitorowanie sytuacji przestrzegania przez państwa praw człowieka oraz realizacji podjętych przez nie zobowiązań międzynarodowych w tym zakresie. Po raz pierwszy Irlandia podlegała przeglądowi w 2011 roku.

 

Irlandia znalazła się pod presją Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie swojego prawa aborcyjnego. Słowenia zaleciła jej „dekryminalizację aborcji we wszystkich okolicznościach”, a za minimum wskazała zapewnienie dostępu do bezpiecznej aborcji w przypadku gwałtu, kazirodztwa oraz wystąpienia poważnego zagrożenia dla życia i zdrowia matki, a także wykrycia wady letalnej u płodu. W odpowiedzi Frances Fitzgerald przedstawiła problem aborcji w Irlandii jako „palącą kwestię”, w której rozstrzygnięciu należy wziąć pod uwagę i okazać szacunek wszystkim poglądom.

 

„Ostatnia debata publiczna w Irlandii koncentruje się wokół rozszerzenia prawa do wykonywania aborcji w trzech przypadkach: wykrycia śmiertelnych wad płodu, gdy kobieta zaszła w ciąży w wyniku gwałtu oraz gdy zagrożone jest życie lub zdrowie kobiety (…) Wprowadzenie żadnej z powyższych przesłanek nie jest możliwe w ramach obowiązującego prawa zawartego w ustawach i konstytucji”, powiedziała Fitzgerald.

 

Ponad 40 państw podniosło głos o niewydolność Irlandii w kwestii ratyfikowania Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych (CPRD). Ratyfikowanie konwencji nadałoby większe prawa osobom z niepełnosprawnością, ponieważ dotychczasowe rozwiązania pomocowe tym osobom oparte są na działalności charytatywnej. Minister sprawiedliwości zagwarantowała, że konwencja zostanie ratyfikowana przed końcem tego roku.

 

Ponad 20 krajów optowało także za ratyfikacją protokołu ws. zakazu torturowania więźniów. USA, Wielka Brytania, Hiszpania, Słowenia i Czechy znalazły się wśród państw zalecających Irlandii, aby zrobiła więcej w kwestii zapewnienia wszystkim dzieciom równego dostępu do edukacji „niezależnie od wiary”. Gavan O’Leary, główny urzędnik w Departamencie Edukacji, zapowiedział otwarcie do 2030 roku 400 nowych multiwyznaniowych szkół.

 

Źródło: www.irishtimes.com oraz www.unic.un.org.pl

You may also like

Facebook