Ją też mógł zabić kompromis aborcyjny

„Ją też mógł zabić kompromis aborcyjny” – to kilkuminutowy film przestawiający historię Kasi Waliczek, przygotowany przez Polonia Christiana. Zespół Turnera jest dziś jedną z przesłanek zezwalających na legalne przerwanie ciąży, a więc przerwanie życia już rozwijającego się w łonie matki dziecka.

 

Zespół Turnera to wada genetyczna, która dotyka dziewczynki i polega na całkowitym lub częściowym braku chromosomu X. Jednak – jak podkreśla Kasia i czego sama jest dowodem – osoby z tą wadą mogą prowadzić całkiem normalne życie. Niestety, w majestacie prawa można je wciąż legalnie zabijać.