Jest etycznie nie do przyjęcia spowodowanie śmierci osoby

by FUNDACJA JZN
„Jest etycznie nie do przyjęcia spowodowanie śmierci osoby chorej, nawet dla uniknięcia bólu i cierpienia, również gdy jest się o to wyraźnie proszonym” – podkreślili katoliccy biskupi Urugwaju w „Oświadczeniu na temat eutanazji i wspomaganego samobójstwa z medycznego punktu widzenia”.

Swój wkład w publiczną dyskusję biskupi ogłosili w związku z trwającą w kraju społeczną debatą nad projektem ustawy dopuszczającym eutanazję.

„Potrzebujemy Urugwaju, który każdą osobę przyjmuje, chroni, wspiera i towarzyszy jej w ciągu życia, w tym w końcowym stadium jej ziemskiego życia, poprzez podstawową pomoc rodzinie, medycynę paliatywną i prawdziwe doświadczenie religijne”, głosi dokument wydany na zakończenie zebrania plenarnego tamtejszego Episkopatu.

„Ani pacjent, ani personel służby zdrowia, ani rodzina nie mają władzy decydowania o zadaniu śmierci człowiekowi”, napisali hierarchowie, tłumacząc, że „takie działanie jest rodzajem zabójstwa dokonanego w kontekście szpitalnym”.

Według biskupów potrzebne są ustawy, które „zakazują i zniechęcają do jakiejkolwiek formy eutanazji i wspomaganego samobójstwa”. Zaznaczają, że projekt, który umożliwia eutanazję i wspomagane samobójstwo, zaprzecza absolutnej wartości życia ludzkiego jako podstawowego prawa człowieka i tym samym jest sprzeczny z Konstytucją Urugwaju i prawami człowieka.

Źródło: naszdziennik.pl

You may also like

Facebook