Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich oburzone decyzją francuskich lekarzy, którzy skazali na śmierć głodową Vincenta Lamberta

/Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich oburzone decyzją francuskich lekarzy, którzy skazali na śmierć głodową Vincenta Lamberta

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich oburzone decyzją francuskich lekarzy, którzy skazali na śmierć głodową Vincenta Lamberta

„Jesteśmy oburzeni i przygnębieni decyzją lekarzy, którzy od dnia 3.07.2019 r. zaniechali odżywiania i nawadniania, skazując na śmierć głodową Vincenta Lamberta – pacjenta Kliniki Uniwersyteckiej w Reims we Francji” – napisał w specjalnym stanowisku zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.

„Chcemy zabrać głos wobec dramatu śmierci głodowej chorego człowieka, sprowokowanej w szpitalu. Stanowisko specjalistów  Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich jest wyrazem protestu wobec nieludzkiego potraktowania pacjenta oraz współczucia rodzicom Vincenta Lamberta z powodu śmierci syna, do której przyczyniły się decyzje lekarzy, mimo, że największym nakazem etycznym dla lekarza jest dobro chorego – salus aegroti suprema lex esto” –  napisała prof dr hab. n.med. Alina T. Midro, specjalista genetyki klinicznej z Podlaskiego Oddziału KSLP.

Poniżej pełna treść Stanowiska KSLP ws. Vincenta Lamberta:

STANOWISKO KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA LEKARZY POLSKICH WOBEC ZANIECHANIA ŻYWIENIA CHOREGO VINCENTA LAMBERTA

  1. Jesteśmy oburzeni i przygnębieni decyzją lekarzy, którzy od dnia 3.07.2019 r. zaniechali odżywiania i nawadniania, skazując na śmierć głodową Vincenta Lamberta – pacjenta Kliniki Uniwersyteckiej w Reims we Francji.
  2. Działania zespołu medycznego w ostatnich 9 dniach życia Vincenta są sprzeczne z prawami człowieka i zasadami etyki lekarskiej, są formą eutanazji i aktem okrucieństwa wobec pacjenta i jego rodziców. Niszczy to wizerunek lekarza i podważa zaufanie do naszego zawodu.[1]
  3. Nie jest uporczywą terapią żywienie przez sondę i pojenie wodą pacjenta z zachowanym samodzielnym oddechem oraz minimalną świadomością.[2]
  4. Żaden wyrok sądowy ani opinia specjalistów nie usprawiedliwiają działań zmierzających do zakończenia życia chorego, pozbawienia go jedzenia, picia i pomocy najbliższych oraz odbierania mu możliwości leczenia i rehabilitowania w innym ośrodku medycznym.
  5. Mamy nadzieję, że historia choroby i śmierci głodowej Vincenta Lamberta oraz walka jego rodziców i tysięcy ludzi na całym świecie o jego ocalenie przyczynią się do ochrony życia i godności innych ciężko chorych pacjentów.

W imieniu Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich:

dr n.med. ELŻBIETA KORTYCZKO, Prezes KSLP, specjalista pediatrii i neonatologii
prof. BOGDAN CHAZAN, V-prezes KSLP i Prezes Oddz. Mazowieckiego specjalista ginekologii i położnictwa
lek. ANNA GRĘZIAK, Honorowy Prezes KSLP, anestezjolog, członek Zespołu przy Rzeczniku Praw Pacjenta ds. oprac. standardów postępowania w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia
lek. GRAŻYNA RYBAK, Delegat Oddz. Mazowieckiego KSLP specjalista pediatrii
lek. MARZENNA KOSZAŃSKA, V-prezes Oddz. Mazowieckiego KSLP specjalista pediatrii

[1] Kodeks Etyki lekarskiej Art. 2, pkt.1.2.3 Art.31 i 32
[2] Definicja Uporczywej Terapii Konsensus Polskiej Grupy Robocze ds. Problemów Etycznych Końca Życia, „Medycyna Paliatywna w Praktyce”, 2008, 2, 3, 77–78
Źródło: kslpmazowsze.pl
By | 2019-07-17T22:36:20+02:00 środa, 17 lipca 2019|Bioetyka, Wszystkie|

About the Author:

Facebook