Kielecka Caritas zachęca do skorzystania z tzw. opieki wytchnieniowej

/Kielecka Caritas zachęca do skorzystania z tzw. opieki wytchnieniowej

Kielecka Caritas zachęca do skorzystania z tzw. opieki wytchnieniowej

Niepełnosprawni i ich opiekunowie są przez Caritas Diecezji Kieleckiej zaproszeni do bezpłatnego uczestnictwa w programie „Opieka Wytchnieniowa”. Z programu można skorzystać do końca 2021 r.

Głównym jego celem jest wsparcie opiekunów poprzez objęcie czasową opieką osób zależnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16-go roku życia.

Opiekunom organizatorzy zapewniają możliwość czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne, a także możliwość podniesienia ich umiejętności i wiedzy w zakresie nauki pielęgnacji (rehabilitacji) i dietetyki.

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z opieki w ramach pobytu dziennego i całodobowego. W zakresie pobytu dziennego przewidziano maksymalnie 240 godzin na osobę w roku. Pobyt całodobowy to maksimum 14 dni na osobę w roku.

Program jest realizowany w wybranych placówkach Caritas kieleckiej. Pobyt dzienny jest możliwy w Centrum Dziennej Opieki i Pielęgnacji w Wiśniówce k/Kielc i Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Stopnicy. Z kolei pobyt całodobowy zainteresowani mogą odbywać w Stacji Opieki w Miechowie oraz w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Stopnicy. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Caritas Diecezji Kieleckiej (tel. 41 344 52 82, 41 344 19 03).

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Z pomocy Caritas w skali roku korzysta ok. 30 tys. beneficjentów. Podczas epidemii poza sprawdzonymi formami pomocy, Caritas kielecka prowadzi akcję pomocy żywnościowej dla ubogich, pomoc w zakupach dla seniorów, opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Działają hospicja, przychodnie, domy opieki, świetlice środowiskowe, schroniska dla bezdomnych i stołówki charytatywne. Świadczona jest opieka środowiskowa i pielęgniarska w domach osób chorych.

W strukturze kieleckiej Caritas znajdują się 62 placówki całoroczne, w których zatrudnionych jest 700 osób. Organizacja realizuje 120-150 realizowanych projektów na rok.

Źródło: KAI
By | 2021-03-14T16:19:54+01:00 niedziela, 14 marca 2021|Pro-Life, Wszystkie|

About the Author:

Facebook