W Krakowie odbył się II Europejski Kongres w Obronie Chrześcijan

by

W dniach 4-5 listopada br. w Krakowie odbył się drugi już Europejski Kongres w Obronie Chrześcijan, zorganizowany przez prof. Ryszarda Legutko, posła do Parlamentu Europejskiego. Przewodnim tematem spotkania była sytuacja chrześcijan w obozach dla uchodźców.

 

Uroczystego otwarcia kongresu dokonał ks. kard. Stanisław Dziwisz. Specjaliści z zakresu prawa międzynarodowego, polityki zagranicznej, przedstawiciele organizacji międzynarodowych oraz wysocy przedstawiciele Kościoła na Bliskim Wschodzie spotkali się w Krakowie, by wypracować kierunki działań prawnych i politycznych, które mogą wpłynąć na ograniczenie prześladowań chrześcijan. Służyć temu miało szczególnie spotkanie w zamkniętym gronie ekspertów, które miało miejsce w piątek 4 listopada. Prof. Legutko wyraził nadzieję, że kongres ten będzie wpływać na zmianę świadomości ludzi, jak również inspirować do podejmowania nowych inicjatyw.

 

„Dzisiaj uczestniczymy w tym kongresie na prośbę chrześcijan Sudanie, Libanie i na Bliskim Wchodzie (…) Wołamy w ich imieniu. Upominamy się o podstawowe prawo każdego człowieka do życia i wolności sumienia” – mówił ks. prof. Waldemar Cisło, dyrektor Stowarzyszenia Papieskiego „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Na Bliskim Wchodzie 100 lat temu chrześcijanie stanowili 20% ludności, dziś jest ich zaledwie 4%.

 

W pierwszej części spotkania głos zabrali przedstawiciele prześladowanego Kościoła Bliskiego Wschodu. J.E. Issam John Darwish, arcybiskup Zahlen (Liban) przybliżył sytuację chrześcijan w Libanie. To region pełen ran, region, w którym burzy się Kościoły. Żyje w nim 18 mniejszości religijnych, a chrześcijanie stanowią tu aż 40% wszystkich wyznawców Chrystusa na Bliskim Wchodzie. Chrześcijanie byli tutaj zawsze kolebką kultury. Wykazują duże otwarcie na współegzystowanie różnych religii, mimo to jednak muzułmanie negują ich istnienie w tym regionie. Liban zamieszkuje 4,4 mln mieszkańców, z czego ok. 1,5 mln to grupa syryjskich uchodźców – 70% z nich to kobiety i dzieci. Abp Darwish powiedział, że wraz z organizacją „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” starają się codziennie pomagać potrzebującej ludności. Potrzeby są ogromne – od pożywienia do zatrudnienia, opieki zdrowotnej. Ważną rolę odgrywają w tym regionie chrześcijanie, którzy biorą między innymi udział w tworzeniu programów edukacyjnych. „Nie można pozwolić, by tamte kraje zostały zdechrystianizowane, trzeba im pomóc”, podkreślił przedstawiciel Kościoła w Libanie.

 

Świadectwem w tej części podzielili się również o. Andrzej Halemba, Sekretarz Komisji Misyjnej Episkopatu Polski, który w ostatnim czasie kilkakrotnie odwiedził Syrię, a do Krakowa przybył z Erytrei. „Zwiedliśmy chrześcijan na Bliskim Wschodzie” – powiedział – „ale jest jeszcze czas, żeby się obudzić i przywrócić godność Syryjczyków i chrześcijan”.

 

W kolejnej części kongresu uwagę poświęcono politycznym kwestiom problemu. Vilija Aleknaitė-Abramikienė, Posłanka Sejmu Republiki Litewskiej, Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, zwróciła uwagę, że dziś „ nie sposób nie dostrzec ukierunkowanych działań przeciwko chrześcijanom, przypominających zbrodnie ludobójstwa”. Globalna polityka powinna poszukiwać doprecyzowania pojęć zbrodni ludobójstwa. „Nie może być mowy o bezkarności za te zbrodnie” – podkreśliła.

 

O zaangażowaniu Polski na rzecz ochrony wolności religijnej oraz staraniach, aby sprawy prześladowanych chrześcijan były przedmiotem debaty na arenie międzynarodowej, opowiedział Zbigniew Czech, Dyrektor Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Głos zabrał również Tamas Török – Szef biura ds. prześladowanych chrześcijan w Ministerstwie Zasobów Ludzkich Węgier.

 

W Europie panują głębokie uprzedzenia antychrześcijańskie – zaznaczył prof. Legutko. Stąd wynika niechęć polityków i instytucji unijnych do zajęcia się kwestią prześladowań chrześcijan na Bliskim Wschodzie.

 

W ostatniej części referaty dotyczące kwestii prawnej prześladowań chrześcijan wygłosili między innymi dr José-Luis Bazán – Doradca COMECE ds. migracji, azylu i wolności religijnej, dr Roger Kiska – Radca prawny, Christian Concern oraz Ellen Kryger Fantini – Dyrektor Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan. Niestety, wielu chrześcijan, którzy uciekają ze swoich krajów przed prześladowaniami, spotyka się z podobnymi trudnościami w obozach dla uchodźców, gdzie wciąż stanowią mniejszość. Zwrócono między innymi uwagę na problem komunikacji z uchodźcami w obozach i nadużycia w tej kwestii, których dokonują tłumacze, nierzadko pogarszając sytuację uchodźców.

 

W organizację Europejskiego Kongresu w Obronie Chrześcijan, włączyła się również Fundacja JEDEN Z NAS, którą w gronie ekspertów reprezentował Jakub Bałtroszewicz – Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka ONE OF US. Pro-life to walka nie tylko o nienarodzonych, ale o każdego człowieka, którego prawo do życia i godności są zagrożone.

 

 

You may also like

Facebook