Lekarz nie może być sędzią i katem

by

W sobotę 14 maja odbyło się organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka sympozjum na temat „Wolność sumienia jako fundament demokratycznego państwa”. „Trzeba przypominać akcentować i przekazywać możliwie jak najszerzej ogółowi społeczeństwa słuszność stwierdzenia zawartego w tytule naszej konferencji” – podkreślił na wstępie dr inż. Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Życia Człowieka.

 

O tym, że wolność, wstyd, sumienie były już podstawą kultury demokratycznych Aten mówił pierwszy z prelegentów prof. dr hab. Kazimierz Korus. Bo jak zaznaczył, choć nie potrafimy wskazać narodzin pojęcia sumienie i złączonego z nim pojęcia wstydu, to  możemy zarejestrować jego obecność wśród pojęć kształtujących ideał człowieka wolnego i szlachetnego już blisko 3 tys. lat temu.

 

O sztuce myślenia, metafizyczno-chrześcijańskiej koncepcji sumienia referował ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz. Wszystko co język dotychczas odkrył jako prawdę, dobro, sumienie, wolność, godność, to kim jest człowiek, czy Bóg, to wszystko zostało zasadniczo zdeformowane. Teza Hegla, że „pierwszym synem Boga jest diabeł”, dokonała najtragiczniejszej rewolucji w dziejach, która nie tylko, że zdetronizowała Boga, ale dokonała jego satanizacji. W tym kontekście ks. prof. Guz podkreślił, że „jednym nauczycielem ludzkiego sumienia, wolności, godności a także i ładu zewnętrznego, jedynym nauczycielem, który nie upadł, nie załamał się pod olbrzymim pręgieżem antyboskości ostatnich wieków, jest urząd nauczycielski Kościoła rzymskokatolickiego”. Wskazał też, że nasza Ojczyzna powinna poczynić ogromną inwestycję w życie intelektualne, bo ważna jest pamięć, ale także rozum.

 

„Jeżeli dzieci nie będą zabijane, kobiety będą zdrowsze, personel medyczny odetchnie z ulgą pozbawiony nienależnych mu obowiązków sędziego i kata. Powstaną wtedy wreszcie przesłanki do powrotu moralnej, normalnej, integralnej medycyny i zachowania też integralnego lekarskiego sumienia” – mówił kolejny prelegent prof. Bogdan Chazan. Tłumaczył, że mimo iż lekarze mogą powoływać się na klauzulę sumienia, to jednak w praktyce nie jest to stosowane.

 

Dr Krzysztof Szczucki zauważył, że Wykonywanie świadczeń nie zgodnych z sumieniem, nie dotyczy tak naprawdę tylko zawodów medycznych, a na pewno nie tylko lekarzy. „Walczmy o klauzulę sumienia, ale przede wszystkim walczmy o to, aby państwo nie stawiało nas przed takim dylematem” – postulował. Jak tłumaczył, porządnie skonstruowany porządek prawny nie powinien stawiać człowieka właśnie w takim dylemacie, jakim jest wybór pomiędzy zachowaniem zgodnym z prawem naturalnym moralnym a zachowaniem zgodnym z prawem stanowionym.

 

Lekarz med. Dorota Łucja Jarczewska mówiąc o klauzuli sumienia na świecie, zaznaczyła, że jest ona stosowana w różnym wymiarze, ale wszędzie jest tematem szeroko dyskutowanym. Podkreślała również, aby nie redukować klauzuli sumienia tylko do aborcji, gdyż powinna być ona rozciągnięta także na inne zawody.

 

W dyskusji kończącej konferencję postulowano m.in., aby stworzyć zespół prawników, którzy będą pomagać lekarzom, farmaceutom, pielęgniarkom i położonym w obronie sumienia.

 

Pełna relacja z sympozjum: www.pro-life.pl

 

Źródło: www.pro-life.pl (Joanna Banasiuk)

Fot. Roman Bochenek

You may also like

Facebook