O konkretną pomoc dla kobiet i rodzin zamiast aborcyjnej oferty

by

Z inicjatywy Konfederacji Kobiet RP i Instytutu Ordo Iuris powstała petycja, za pomocą której internauci apelują do władz RP o stworzenie prawa, które w miejsce dotychczasowego przyzwolenia na odbieranie życia dzieciom, wyjdzie z pomocą tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują – kobietom i rodzinom.

 

„Polacy od lat na szczycie hierarchii cenionych wartości stawiają szczęście rodzinne i dobre zdrowie. W te priorytety wpisuje się zdynamizowana w ostatnich miesiącach polityka rodzinna rządu RP oraz ogólnonarodowa debata o równej prawnej ochronie życia na każdym etapie jego rozwoju. Wiele rodzin wychowuje dzieci dotknięte niepełnosprawnością albo chorobą zagrażającą ich życiu, wielkodusznie odpowiadając na niełatwe wyzwania dnia codziennego. Wiele z nich skonfrontowało się z prawdą o chorobie swego dziecka jeszcze przed jego narodzeniem. Jesteśmy winni tym rodzinom odpowiednią pomoc i wsparcie” – czytamy w petycji.

 

Ochronie życia człowieka w okresie prenatalnym powinno towarzyszyć realne wsparcie także po jego narodzinach. Dlatego wraz z postulatem o wprowadzenie pełnej ochrony prawnej dla wszystkich poczętych dzieci, należy wziąć pod uwagę i zorganizować odpowiednią pomoc i wsparcie dla matek i rodzin wychowujących dzieci.

 

Wśród najpilniejszych zmian, jakie powinny nastąpić zdaniem Ordo Iuris, jest wsparcie dla hospicjów świadczących opiekę na rzecz rodzin zarówno przed, jak i po urodzeniu dziecka oraz szerokie otwarcie na współpracę z organizacjami społecznymi, doskonale odpowiadającymi na potrzeby rodziców i dzieci. Dopełnieniem zmiany systemowej musi być naprawa systemu świadczeń rehabilitacyjnych, zapewnienie realnej pomocy psychologicznej dla rodziców oraz usprawnienie funkcjonowania ośrodków adopcyjnych i procedury adopcyjnej. Nieodzowne jest też powołanie ogólnopolskiego telefonu wsparcia, dzięki któremu rodzice w najtrudniejszych chwilach otrzymają kompetentną, pełną współczucia i rzetelną informację o możliwości uzyskania pomocy ze strony państwa oraz organizacji pozarządowych.

 

Strona petycji: www.maszwplyw.pl

 

Źródło: www.ordoiuris.pl

You may also like

Facebook