List otwarty do prezesa Prawa i Sprawiedliwości – „O prawo do życia dla nienarodzonych i godną opiekę dla dzieci niepełnosprawnych”

/List otwarty do prezesa Prawa i Sprawiedliwości – „O prawo do życia dla nienarodzonych i godną opiekę dla dzieci niepełnosprawnych”

List otwarty do prezesa Prawa i Sprawiedliwości – „O prawo do życia dla nienarodzonych i godną opiekę dla dzieci niepełnosprawnych”

„Oczekujemy, że Prawo i Sprawiedliwość niezwłocznie doprowadzi do przyjęcia przez Sejm obywatelskiego projektu ustawy „Zatrzymaj aborcję” oraz przygotuje ustawę zwiększającą pomoc dla niepełnosprawnych do poziomu gwarantującego pokrycie niezbędnych kosztów leczenia i rehabilitacji” – napisał Wojciech Zięba, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka w liście otwartym do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. „Czas zrealizować deklaracje PiS z 2014 i 2019 roku” – dodaje.

Publikujemy treść listu:

Kraków, 5 marca 2020 r.

Szanowny Pan
dr Jarosław Kaczyński
Prezes Prawa i Sprawiedliwości

List otwarty
„O prawo do życia dla nienarodzonych i godną opiekę dla dzieci niepełnosprawnych”

Szanowny Panie Prezesie,

w listopadzie ubiegłego roku rozpoczęła się druga z kolei kadencja Sejmu, w której klub parlamen-tarny Prawa i Sprawiedliwości posiada bezwzględną większość. Nadszedł więc najwyższy czas, aby zrealizować deklaracje zawarte w programach PiS z 2014 roku – „Współcześnie chodzi przede wszyst-kim o ochronę życia od poczęcia (…). W tych kwestiach nasze stanowisko jest jasne – bronimy i będziemy bronić życia (…)” i z 2019 roku – „Nasz szacunek dla życia rozciąga się na całe jego trwanie”.

Oczekujemy, że Prawo i Sprawiedliwość niezwłocznie doprowadzi do przyjęcia przez Sejm obywa-telskiego projektu ustawy „Zatrzymaj aborcję” oraz przygotuje ustawę zwiększającą pomoc dla nie-pełnosprawnych do poziomu gwarantującego pokrycie niezbędnych kosztów leczenia i rehabilitacji.

Pragniemy przypomnieć, że wyeliminowanie tzw. przesłanki eugenicznej z Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zapowiedział Pan m.in. w wywiadach prasowych w 2016 roku – „Na pewno trzeba zatrzymać proceder uśmiercania dzieci, które mają różne wady rozwojowe. To jest coś nieludzkiego i z tą eugeniką trzeba w Polsce skończyć” („wSieci”) i w 2017 roku – „PiS w żadnym wypadku nie wycofuje się z dążenia do zakazu aborcji z powodu choroby dziecka” („Gość Niedzielny”).

Pragniemy także przypomnieć, że artykuł 38. Konstytucji stanowi, iż „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”, a ratyfikowana przez Polskę w 1991 r. Konwencja o prawach dziecka jednoznacznie precyzuje, że „dziecko (…) wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu”.

Obywatelski projekt ustawy „Zatrzymaj aborcję”, pod którym podpisało się 830 000 Polaków, od 2017 roku jest procedowany w Sejmie. Niestety – jak dotąd – nieskutecznie. Brak działań w tej sprawie skutkuje codziennie śmiercią trojga nienarodzonych dzieci. To sytuacja niedopuszczalna, którą należy jak najszybciej zmienić. Chore dzieci winno się otoczyć opieką, a nie uśmiercać.

Z badań przeprowadzonych 25 stycznia 2020 roku przez CBOS na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka wynika, że większość Polaków (91,6 proc.) jest zdania, że państwo powinno zwiększyć pomoc finansową dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością.

Ufamy, że Prawo i Sprawiedliwość, posiadając sejmową większość, niezwłocznie przyjmie ustawę „Zatrzymaj aborcję” oraz znacząco zwiększy pomoc dla rodzin, które na co dzień zmagają się z wieloma wyzwaniami i wydatkami, związanymi z opieką nad ciężko chorymi dziećmi. Zmiany winny dotyczyć m.in. podwyższenia wysokości świadczeń przysługujących niepełnosprawnym, pełnego finansowania rehabilitacji (także w warunkach domowych), poszerzenia zakresu refundowania sprzętu medycznego potrzebnego w codziennej opiece, a także zwiększenia szans edukacyjnych dzieci z niepełno¬sprawnością.

Dlatego apelujemy do Pana, jako architekta „dobrej zmiany”, o jak najszybsze wprowadzenie ustawowego zakazu aborcji eugenicznej oraz jednoczesne zwiększenie opieki Rzeczypospolitej nad jej nie-pełnosprawnymi obywatelami.

Z wyrazami szacunku,
w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Wojciech Zięba
prezes zarządu

Źródło: pro-life.pl
By | 2020-10-12T13:53:07+02:00 czwartek, 05 marca 2020|Federacja, Wszystkie|

About the Author:

Facebook