Surogacja: czy Rada Europy zabierze silny głos w sprawie ludzkiej godności i praworządności?

by

15 marca Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE) rozpatrzy projekt sprawozdania i prawdopodobnie podejmie głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały oraz projektu rekomendacji w sprawie praw człowieka i zagadnień etycznych związanych z surogacją.  Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich w Europie (FAFCE) obawia się ryzyka legalizacji praktyki macierzyństwa zastępczego, które jest wykorzystywaniem kobiet i dzieci.
 
W styczniu PACE postanowiła nie uznać potencjalnego konfliktu interesów sprawozdawcy dra Petra De Suttera (Partia Socjalistyczna, Belgia), będącego również głową Wydziału Medycyny Rozrodu Szpitalu Uniwersyteckiego w Gandawie, gdzie praktykuje się surogację. Dr De Sutter posiada społeczne powiązania z indyjską kliniką, która komercyjnie zajmuje się surogacją.
 
Wiele wątpliwości powstaje również wokół przejrzystości i uczciwości całej procedury. Najnowszym przyczynkiem do powstania tych dylematów jest  to, że obrady nad projektem mają się odbyć za zamkniętymi drzwiami. Ta wysoce kontrowersyjna sprawa powinna być przedmiotem publicznej i otwartej debaty. Chodzi tu przecież o godność wielu kobiet i dzieci na całym świecie.
 
„Dostrzegamy ryzyko, że Rada Europy idzie w kierunku złego kompromisu – zamiast promować wspólne wysiłki na rzecz międzynarodowego zakazu surogacji, Zgromadzenie Parlamentarne, znajdując się pod silnym wpływem interesów ideologicznych i finansowych, może wybrać kompromisowe rozwiązanie”, stwierdził przewodniczący FAFCE, Antoine Renard. Byłoby to również sprzeczne z jasno przyjętym przez Parlament Europejski stanowiskiem, że „surogacja powinna być zakazana i potraktowana jako pilny instrument praw człowieka.
 
Posiadająca status uczestnika przy Radzie Europy Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, wezwała PACE do rozważenia zagadnienie macierzyństwa zastępczego, aby ochronić ludzką godność, fizyczną i psychiczną integralność dzieci i kobiet. FAFCE wystosowała notę prasową, w której podkreśla, że jedyną słuszną regulacją , jaką Rada Europy powinna promować, jest całkowity zakaz macierzyństwa zastępczego na drodze porozumienia międzynarodowego.
 
FAFCE wzywa wszystkie organizacje, które sprzeciwiają się praktyce macierzyństwa zastępczego, aby połączyły swoje siły, aby ich głos został usłyszany. Można podpisać petycję ruchu macierzyńskiego No Maternity Traffic.
 
FAFCE wzywa ponadto wszystkich członków Komisji Spraw Społecznych do potraktowania debaty 15 marca w Paryżu jako szansy do opowiedzenia się na rzecz praw człowieka i podjęcia działań na rzecz międzynarodowego zniesienia macierzyństwa zastępczego we wszystkich jego formach.
 

 
Założona w 1997 roku Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich posiada status uczestnika przy Radzie Europy, jest członkiem Platformy Praw Podstawowych agencji UE i reprezentuje stowarzyszenia rodzin z 15 krajów europejskich.

You may also like

Facebook