Małopolska uhonorowała Wandę Półtawską

by FUNDACJA JZN
Długoletnia praca naukowa oparta na zasadach filozofii Jana Pawła II, a przede wszystkim ofiarowanie życia upowszechnianiu dzieła Wielkiego Polaka – to zadania, którym poświęciła się dr n. med. Wanda Półtawska. W poniedziałek, 24 czerwca w Krakowie, w Muzeum Jana Pawła II wicemarszałkowie Łukasz Smółka i Tomasz Urynowicz, a także radni województwa odznaczyli tę wybitną osobę Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyżem Małopolski.

W tej wyjątkowej uroczystości uczestniczyli m.in.: inicjatorka przyznawania odznaczania – radna województwa Marta Mordarska, ks. prof. dr hab. Andrzej Witko – dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie, przedstawiciele duchowieństwa, rodzina i przyjaciele laureatki oraz wiceprzewodniczący SWM Wojciech Grzeszek, a także radni województwa: Jan Tadeusz Duda i Patryk Wicher. W wydarzeniu wziął udział także wicemarszałek województwa lubelskiego – Dariusz Stefaniuk, który w imieniu marszałka Lubelszczyzny – Jarosława Stawiarskiego odczytał przygotowany na tę uroczystość list.

Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski dr n. med. Wanda Półtawska otrzymała za niebagatelny dorobek naukowy oraz krzewienie postawy życiowej zgodnej z naukami Jana Pawła II.

„Pani doktor wielokrotnie podkreślała, że wymagając od kogoś, należy wymagać przede wszystkim od siebie. Przez długie lata swojego życia pani doktor wymagała właśnie od siebie, przekazywała wartości, zwłaszcza te dotyczące rodziny. Dziękuję za tę niezłomną i prawą postawę, za poświęcenie życia dziełu Jana Pawła II, za rozpowszechnianie jego myśli w swojej działalności naukowej” – mówił podczas uroczystości wicemarszałek Łukasz Smółka.

Przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego Marta Mordarska podkreśliła, że wręczenie odznaczenia „najlepszej ambasadorce Jana Pawła II” to wielki zaszczyt. Dodała, że Wanda Półtawska jest wybitnym naukowcem, znakomitym psychiatrą.

– Dom państwa Półtawskich wielokrotnie odwiedzały rodziny będące w kryzysie i ludzie potrzebujący pomocy i u nich właśnie tę pomoc zawsze znajdowali. Pani doktor dała się poznać jako twarda, niezależna, broniąca swoich poglądów kobieta. Za to należy się od nas wszystkich ogromny szacunek i za to dziś dziękujemy – mówiła radna województwa Marta Mordarska.

Wanda Półtawska podczas swojej wypowiedzi, podkreśliła, że spora część jej życia była związana z Krakowem i Małopolską. Powiedziała, że na swojej drodze spotkała wielu wspaniałych, świętych ludzi, i że to właśnie święty Jan Paweł II zawsze stawał w obronie drugiego człowieka, walczył o jego godność, walczył o tych najmniejszych. Laureatka podkreśliła także rolę mężczyzn, jako tych, którzy są dopuszczeni przez Boga do aktu stworzenia, akcentując ich odpowiedzialność za poczęte dzieci.

– Mam takie pragnienie, żeby Małopolska była pełna działaczy, którzy nie wstydzą się swojego światopoglądu, rozumiejących, jaka jest rola mężczyzny i jaka kobiety. Chciałabym, żeby Małopolska szczyciła się odważnymi mężczyznami – mówiła Wanda Półtawska.

W uzasadnieniu do odznaczenia możemy przeczytać: Jej działalność przejawia się przede wszystkim poprzez pomoc w realizacji jednego z najważniejszych zadań Jana Pawła II: uzdrawianie i czynienie szczęśliwą ludzką rodzinę. Pracuje na tym polu niestrudzenie, tak w Polsce, jak poza jej granicami. Aktywnie działa na rzecz zorganizowania i uaktywniania lekarzy w służbie życia i rodziny, mając na uwadze wielki wpływ, jaki lekarze mają na los ludzi, w szczególności rodzin. Zawsze gotowa pomagać ludziom, przede wszystkim małżeństwom w kryzysie oraz osobom mającym kłopot ze swoją psychiką.

Przypomnijmy, Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski jest honorowym wyróżnieniem, które przyznaje się osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, za aktywne działania na rzecz społeczności lokalnych, przyczyniające się do rozwijania społeczeństwa obywatelskiego i wzbogacające tym samym dorobek regionu.

Wanda Półtawska urodziła się 2 listopada 1921 roku w Lublinie. Jest doktorem nauk medycznych, specjalistą w dziedzinie psychiatrii, profesorem Papieskiej Akademii Teologicznej, działaczką pro-life. Podczas II wojny światowej była przez kilka lat więziona w niemieckim obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. Bliska przyjaciółka świętego Jana Pawła II, obecna także w momencie jego śmierci. Całe swoje życie poświęciła długoletniej pracy naukowej opartej na zasadach filozofii Świętego Papieża Polaka. Ponadto jest autorką wielu książek i publikacji naukowych z zakresu psychiatrii i psychologii. Odznaczona Orderem Orła Białego – najstarszym i najwyższym odznaczeniem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: malopolska.pl

You may also like

Facebook