„Małżeństwo i rodzina. Analiza SWOT dla wahających się”

by FUNDACJA JZN
„Naszym celem jest promowanie wśród młodych ludzi właściwego, prawdziwego wizerunku małżeństwa oraz ułatwienie decyzji o założeniu rodziny” – mówi Aneta Liberacka, redaktor naczelna portalu i Wydawnictwa Stacja7. W oparciu o wykonany sondaż, powstanie analiza SWOT, z omówieniem mocnych i słabych stron małżeństwa oraz szans i zagrożeń, jakie ze sobą niesie decyzja o założeniu rodziny. Na portalu Stacja7 odbyła się debata on-line.

Czy założenie rodziny oznacza rezygnację z marzeń? Czy w małżeństwie można czerpać z życia? Realizować hobby i zawodowe pasje, rozwijać się? Spełniać jako współmałżonek i rodzic? Słowem – być szczęśliwym człowiekiem? – Takie pytania młodym ludziom postanowili postawić pomysłodawcy projektu „Małżeństwo i rodzina. Analiza SWOT dla wahających się”.

W debacie online na portalu Stacji7 wzięli udział Dorota Bojemska, Przewodnicząca Rady Rodziny w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, psychoterapeutka dr Urszula Miernik z Fundacji Towarzyszenia Rodzinie oraz trzy pary małżeńskie.

Psychoterapeutka dr Urszula Miernik z Fundacji Towarzyszenia Rodzinie przedstawiła wyniki ankiety zrealizowanej według analizy SWOT. Ankieta została umieszczona na stronie Stacji7. Uzyskano odpowiedzi od ok. 500 respondentów, którzy zostali zapytani o mocne i słabe strony małżeństwa, możliwości, szanse, jakie ono daje, oraz zagrożenia. Wypowiedzi ukazują, jak dzisiaj młodzi ludzie myślą o małżeństwie.

– Jeśli chodzi o wnioski – powiedziała dr Urszula Miernik – było zauważalne, że człowiek, który dzisiaj wchodzi w małżeństwo, jest osadzony w pewnej kulturze, którą można określić jako kulturę ryzyka. Jednocześnie psychologia mówi nam, że człowiek został stworzony do życia w relacji. I dzisiaj małżeństwo daje człowiekowi poczucie bliskości i bezpieczeństwa w tym ryzykownym świecie, pomaga mu w osobistym rozwoju, co jest dla współczesnego człowieka bardzo ważne.

Badania wskazują, że związek małżeński daje poczucie lepszej jakości życia, poczucie dobrostanu. Według tzw. teorii przywiązania człowiek został stworzony do bycia w relacji, które zaczynają się już w okresie prenatalnym (dziecko wchodzi w relację w okresie prenatalnym z własną matką, potem w rodzinie. Dlatego później młody człowiek wchodząc w dorosłość powinien zbudować swoją osobistą relację intymną. Będąc w takiej relacji otrzymuje bardzo wiele, zabezpiecza ona jego potrzeby – zwróciła uwagę psychoterapeutka.

Dorota Bojemska powiedziała, że w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej powstał projekt strategii demograficznej, z którego wynika, że 98% młodych małżeństw chce mieć dzieci, a jednocześnie bardzo mocno łączy posiadanie dzieci z małżeństwem. Małżeństwo zakładając trwałość, przez deklarację trwałości związku, stwarza najbezpieczniejsze i najkorzystniejsze warunki do rozwoju tej wspólnoty, jaką jest rodzina.

Z badań wynika, że szczęście osobiste jest według ankiet identyfikowane ze szczęściem rodzinnym. Najwyżej jest cenione szczęście rodzinne, potem relacje z przyjaciółmi, natomiast kwestie finansowe są gdzieś na samym dole w odpowiedziach respondentów. – Mamy więc na czym budować – podsumowała Dorota Bojemska.

Brak zaspokojenia potrzeby bliskości wiąże się z kolei z problem samotności, który staje się już sprawą globalną. Młode kobiety, których nadreprezentacja jest w dużych miastach, jako pierwszy powód braku posiadania dzieci mówią o braku partnera, ponieważ z powodów między innymi edukacyjnych panowie zostają w Polsce powiatowej, a panie migrują do dużych miast. Stąd problem ze spotkaniem i nawiązaniem relacji.

– Małżeństwo jest przeżyciem życia w pewnej komplementarności, jaką daje relacja, albo mówiąc głębiej, wieź z drugim człowiekiem, i w tym sensie jest to coś niepowtarzalnego, jest to przygoda życia – powiedziała Dorota Bojemska.

O radościach wypływających z posiadania dzieci i związku małżeńskiego opowiedziały trzy pary małżeńskie: Weronika i Jan Kostrzewowie, Monika i Marcin Gomułkowie oraz Zuzanna i Michał Bukowscy.

***

Celem projektu „Małżeństwo i rodzina. Analiza SWOT dla wahających się” jest promowanie wśród młodych ludzi właściwego, prawdziwego wizerunku małżeństwa oraz ułatwienie decyzji o założeniu rodziny. – Zależy nam na pokazaniu, że życie we dwoje nie oznacza rezygnacji z marzeń, a wręcz przeciwnie, można się rozwijać zarówno zawodowo jak i sięgać po nowe pasje, spełniając jednocześnie jako współmałżonek i rodzic – słowem być szczęśliwym człowiekiem – wyjaśnia Aneta Liberacka.

W oparciu o wykonany specjalnie sondaż, powstanie analiza SWOT, z omówieniem mocnych i słabych stron małżeństwa oraz szans i zagrożeń, jakie ze sobą niesie decyzja o założeniu rodziny. Uzyskany materiał posłuży jako baza do wydania przez Wydawnictwo Stacja7 poradnika dla wahających się – tłumaczy Aneta Liberacka.

Projekt „Małżeństwo i rodzina. Analiza SWOT dla wahających się” jest dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Po pierwsze Rodzina” na rok 2021.

Analiza SWOT – to popularna heurystyczna technika służąca do porządkowania i analizy informacji. Nazwa jest akronimem od angielskich słów określających cztery elementy składowe analizy (Strengths – silne strony, Weaknesses – słabe strony, Opportunities – szanse, okazje i Threats – zagrożenia).

Źródło: KAI

You may also like

Facebook