Marsz dla Życia przeszedł ulicami Chicago

by FUNDACJA JZN
Marsz dla Życia w Chicago jest nazywany największym wydarzeniem w obronie życia na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych. W tym roku odbył się on w sobotę 8 stycznia w centrum Chicago. Wzięło w nim udział kilkanaście tysięcy osób, w tym wielu Polaków.

W tym roku protestowano głównie przeciwko stworzeniu z Chicago i całego stanu Illinois centrum aborcyjnego na środkowym zachodzie. Opublikowane dane pokazują, że liczba aborcji na tym terenie systematycznie wzrasta. W 2019 roku w stanie Illinois wykonano 46 517 aborcji, co stanowi 10-procentowy wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. W tym 7 534 aborcje zostały wykonane u kobiet, które nie mieszkają na terenie tego stanu, a w pobliżu granic stanowych są otwierane nowe placówki aborcyjne, aby ułatwić przyjazdy kobietom ze stanów sąsiednich.

W tym roku Marsz dla Życia w Chicago jest także protestem przeciwko uchyleniu stanowej ustawy nakazującej powiadamianie rodziców o zamiarze wykonania aborcji przez ich córkę co najmniej 48 godzin wcześniej. Ustawa ta funkcjonowała od 1995 roku, ale zmiana ma wejść w życie od 1 stycznia 2024 r.

Kevin Grillot, dyrektor organizacji Marsz dla Życia w Chicago, wskazuje na sondaż, z którego wynika, że 72% wyborców w Illinois popiera tzw. zawiadomienie rodzicielskie wobec nieletnich dziewczynek, które chcą dokonać aborcji.

Marsz dla Życia w Chicago jest organizowany na wzór marszu w Waszyngtonie przy pełnej współpracy organizatorów i wielu podobnych założeń, co oznacza udział wielu młodych i znakomitą atmosferę. Po raz pierwszy został zorganizowany w 2013 roku, czyli 34 lata po waszyngtońskim. W pierwszym chicagowskim marszu wzięło udział zaledwie sto pięćdziesiąt osób, ale siedem lat później, w 2020 roku, maszerowało już ok. 9 tysięcy uczestników. Pierwszym inicjatorem tego wydarzenia był śp. kardynał Francis George, ówczesny arcybiskup Chicago, któremu udało się zjednoczyć lokalne organizacje pro-life w celu wspólnej manifestacji za życiem. Do dziś dnia marsz łączy ludzi z różnych grup etnicznych, społecznych i religijnych w intencji ochrony ludzkiego życia.

Źródło: March for Life Chicago/CNA / hli.org.pl

You may also like

Facebook