Medialne oszczerstwa pod adresem edukacyjnej książki Fundacji Małych Stópek „Genesis. Początek życia człowieka”

by FUNDACJA JZN
„Genesis. Początek życia człowieka” – to naukowa książka o rozwoju prenatalnym człowieka od poczęcia do narodzin. Pod względem merytorycznym publikacja powstała przy ścisłej współpracy środowiska medycznego, a wykorzystując najnowsze technologie, wzbogacona jest w unikatową aplikację do rozszerzonej rzeczywistości (Genesis AR+). Dzięki niej, możemy zobaczyć w trójwymiarze dynamiczny wzrost nienarodzonego dziecka na poszczególnych etapach jego rozwoju. Zwolennicy tzw. aborcji zarzucają jednak Fundacji Małych Stopek manipulację faktami oraz ideologizowanie społeczeństwa mówiąc, że treści zawarte w książce są kontrowersyjne i mają charakter m.in „prorządowy” oraz „antyaborcyjny”.

Zamiarem twórców publikacji jest przedstawienie medycznej wiedzy o rozwoju prenatalnym człowieka od poczęcia do narodzin, posługując się najnowszą techniką. Książka wzbogacona jest w atrakcyjną funkcję rozszerzonej rzeczywistości.

 „Wiedza na temat rozwoju prenatalnego człowieka, czyli wiedza dotycząca nas wszystkich jest naprawdę często znikoma. Stąd zrodził się pomysł, aby stworzyć kompendium rzetelnej wiedzy, opartej na źródłach, z merytoryczną wiedzą, ale ubraną w technikę, która pozwoli dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców” – podkreśla autor tekstu Maria Drąg z Fundacji Małych Stópek.

Książka cieszy się dużą popularnością wśród lekarzy specjalistów w dziedzinie ginekologii, położnych oraz nauczycieli biologii. Decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki, publikacja „Genesis. Początek życia człowieka” ma trafić do wszystkich liceów i techników w Polsce. [czytaj więcej]

Sukces odniesiony przez obrońców życia nie podoba się zwolennikom tzw. aborcji, w tym miesięcznikowi „Znak”, na łamach którego w maju został dopuszczony do publikacji artykuł z wypowiedzią prof. Elżbiety Korolczuk, socjolog Uniwersytety Warszawskiego. Oceniła ona, że treści zawarte w zainicjowanej przez Fundację Małych Stopek książeczce „Genesis. Początek życia człowieka” przeciwstawiają się prawu kobiet do decydowania o swoim ciele i płodności, a także – jak dodała –  zamiast wiedzy promuje się w szkołach w tym zakresie konserwatywną ideologię.

„W każdej ze sfer związanych z szeroko pojętym zdrowiem reprodukcyjnym kobiet – bo nie chodzi tylko o brak choroby, ale też psychiczny dobrostan – mamy do czynienia z nierówną walką obywatelek o swoje prawa z państwem, które jest nieresponsywne albo wrogie. Zaczyna się od edukacji i debaty publicznej – zamiast przedstawiania rzetelnej informacji i doświadczeń kobiet widzimy dziś skłonność do ideologizowania kwestii związanych z ciałem i seksualnością (…). Przykładem (nierównej walki obywatelek o swoje prawa z państwem) są choćby działania ministra Przemysława Czarnka, wprowadzającego właśnie do szkół książkę Fundacji Małych Stópek, której treści przeciwstawiają się prawu kobiet do decydowania o swoim ciele i płodności. Zamiast wiedzy promuje się w szkołach w tym zakresie konserwatywną ideologię” – powiedziała prof. Elżbieta Korolczuk dla miesięcznika „Znak”.

Wypowiedź prof. Elżbiety Korolczuk nie ma jednak nic wspólnego z rzeczywistością. Fundacja Małych Stópek wystosowała [oświadczenie] w tej sprawie.

„Oświadczamy, że książka „Genesis. Początek życia człowieka” nie zawiera treści, które tu cyt. „…przeciwstawiają się prawu kobiet do decydowania o swoim ciele i płodności…”. Nasza publikacja traktuje o rozwoju prenatalnym człowieka od momentu poczęcia do narodzin i powstawała przy ścisłej współpracy środowiska naukowego. Została pozytywnie zaopiniowana przez lekarzy specjalistów w dziedzinie ginekologii oraz dobrze przyjęta przez wielu nauczycieli biologii. Ponadto, za treści zawarte w „Genesis” odpowiada pani Maria Drąg, pracownik FMS, która z wykształcenia jest biologiem, a jej recenzentami są m.in. Sławomir Laufer – ginekolog-położnik oraz położna Agnieszka Kardziejonek. Skrupulatnie zadbaliśmy o warstwę merytoryczną publikacji, stąd jej język jest stricte naukowy, a forma przekazania wiedzy wykorzystuje nowoczesne technologie – funkcję rozszerzonej rzeczywistości. W związku z tym książka mogła zostać uznana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki za pomoc dla nauczycieli biologii. Podkreślamy zatem jeszcze raz: książka „Genesis. Początek życia człowieka” ma charakter naukowy, mający na celu edukację nie zaś, jak sugeruje prof. Elżbieta Korolczuk, ideologiczny” – podkreśliła Anna Piotrowska, rzecznik prasowy Fundacji Małych Stópek.

Ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek, zapewnił, że fundacja będzie reagować na wszelkie niezgodne z prawdą komentarze, artykuły i wypowiedzi w mediach na temat książeczki „Genesis. Początek życia człowieka”. Działacze pro-life odpowiedzieli, konfrontując wypowiedzi różnych redakcji o tym, że książeczka jest antyaborcyjną indoktrynacją.

– Książeczka jest stricte naukowa. Ci, którzy mówią, że są tu elementy antyaborcyjne – wcale jej nie czytali! Chyba, że nauka jest elementem antyaborcyjnym, bo nauka mówi o rozwoju życia człowieka od poczęcia (…). Nie ma tu ani jednego odniesienia do religii (…). Co do „aborcyjnego charakteru Fundacji Małych Stópek” [zarzut przytaczany przez lewicowo-liberalne media-red.], to mamy magazyn wypełniony antyaborcyjnymi rzeczami. To antyaborcyjne: pieluchy, wózki, szamponiki, chusteczki. To wszystko jest naprawdę antyaborcyjne – zaznaczył z uśmiechem ks. Tomasz Kancelarczyk.

– Fundacja działa także w wymiarze edukacyjnym, czego ta książeczka jest dobitnym przykładem – dodał prezes Fundacji.

Do redakcji, które opublikowały kłamliwe zarzuty, Fundacja Małych Stópek wysłała egzemplarze książeczki z prośbą o konkretne wskazanie, gdzie znajdują się treści „prorządowe”, „religijnie antyaborcyjne” lub „ograniczające prawo decydowania kobiety o swoim ciele i płodności”.

– Wysyłamy książeczki z zapytaniem: „Gdzie to jest?”. Oczekujemy, że to znajdą, a jeśli nie – to przeproszą – wskazał prezes Fundacji Małych Stópek.

Zachęcamy do zapoznania się z oficjalną stroną internetową, na której podane są informacje o książeczce „Genesis. Początek życia człowieka”, treściach w niej zawartych oraz funkcji rozszerzonej rzeczywistości [wiedzaozyciu.info].

Więcej informacji o działalności Fundacji Małych Stópek można znaleźć na stronie internetowej [fundacjamalychstopek.pl].

Źródło: radiomaryja.pl

You may also like

Facebook