Międzynarodowy Kongres Rodziny 2017 – „Budowanie więzi w małżeństwie i rodzinie”

by

W centrum uwagi tegorocznego Międzynarodowego Kongresu Rodziny znajdą się więzi małżeńskie i rodzinne. Kongres odbędzie się w dniach 17-19 marca 2017 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (ul. Dewajtis 5).

 

W pierwszym dniu uczestnicy Kongresu pochylą się nad sytuacją polskich rodzin na emigracji. Prelekcje wygłoszą między innymi ks. dr Przemysław Drąg, Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin –  „Głoszenie Ewangelii rodziny jako fundament więzi małżeńskich i rodzinnych w środowiskach emigracji polonijnej”, ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz – „Budowanie więzi małżeńskiej a emigracja z perspektywy poradnictwa rodzinnego”, senator Antoni Szymański – „Rodzina i potrzeba jej wzmocnienia w centrum polityki społecznej państwa”.

 

W drugim dniu Kongresu będzie mowa między innymi o dojrzałości do zawarcia małżeństwa, roli komunikacji i konfliktów w budowaniu więzi małżeńskiej, a także o  znaczeniu więzi pomiędzy małżonkami przeżywającymi problemy prokreacyjne.

 

Trzeci dzień to temat „Budowanie więzi w rodzinie”. Głos zabiorą między innymi ks. Abp Henryk Hoser – „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę  – nasze zadania w ochronie i promowaniu rodziny”, mgr Zofia Kończewska- Murdzek – „Znaczenie wartości w budowaniu więzi w rodzinie” oraz prof. Stanisława Steuden – „Godność osoby jako podstawa relacji z osobami starszymi w rodzinie i w społeczeństwie”.

 

Organizatorami spotkania są Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień UKSW oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

 

Więcej informacji oraz program spotkania dostępne są stronie: wfch.uksw.edu.pl

You may also like

Facebook