Międzynarodowy Zjazd Animatorów Spotkań Małżeńskich we wrześniu w Kalwarii Zebrzydowskiej

by FUNDACJA JZN
W dniach 17-19 września odbędzie się w Kalwarii Zebrzydowskiej Międzynarodowy Zjazd Animatorów Spotkań Małżeńskich. W wydarzeniu weźmie udział ok. 250 osób – małżeństw, kapłanów i sióstr zakonnych – z 14 krajów, częściowo na żywo, częściowo zdalnie.

Zjazd ma charakter roboczy. Jego celem jest z jednej strony podsumowanie doświadczeń działalności Spotkań Małżeńskich w dotychczasowym okresie pandemii, z drugiej zaś nakreślenie drogowskazów dalszej działalności. „Tę nową rzeczywistość wyraża nie tylko pandemia i jej konsekwencje w życiu psychicznym poszczególnych osób, ale także kryzys w Kościele” – zaznacza Jerzy Grzybowski, współzałożyciel Spotkań.

Organizatorzy przewidują wymianę doświadczeń dotyczących działalności Spotkań Małżeńskich w dotychczasowym okresie pandemii.

Zdaniem Jerzego Grzybowskiego warsztatowe rekolekcje prowadzone przez Spotkania Małżeńskie okazały się szczególnie owocne dla małżeństw w kryzysie. Wiele par wycofało z sądów pozwy rozwodowe. Przeważająca większość uczestników podkreśla odkrywczą wartość dialogu jaki jest im proponowany – tylko im dwojgu, bez żadnych ingerencji osób trzecich.

Prowadzący rekolekcje – małżeństwa i duchowni – swoimi świadectwami inspirują ten dialog – podkreśla Grzybowski. Program przygotowania do sakramentu małżeństwa – tzw. Wieczory dla Zakochanych – pozwala na podjęcie dojrzałej decyzji o małżeństwie, również w wyniku dialogu dwojga. Oddzielny program jest przeznaczony dla kapłanów i osób życia konsekrowanego, a także alumnów seminariów duchownych. Dla wielu uczestników proponowany program pozwala odkryć na nowo wieź z Bogiem i Kościołem.

Organizatorzy zwracają uwagę, że Zjazd wpisuje się ściśle w przesłania Roku Rodziny Amoris laetitia. Kierunki pracy Spotkań Małżeńskich, a więc prowadzenie przygotowania do sakramentu małżeństwa w formie „Wieczorów dla Zakochanych”, towarzyszenie małżeństwom w pierwszych latach po ślubie, a w sposób szczególny małżeństwom w kryzysie podczas rekolekcji i coraz lepsze przygotowanie kapłanów – pokrywa się z wskazaniami Papieskiej Rady ds. Świeckich, Rodziny i Życia jako kierunkami przygotowań do Światowego Spotkania Rodzin zaplanowanego w Rzymie w czerwcu 2022 r.

Bezpośredni przełożony Spotkań Małżeńskich, kard. Kevin Farrell upoważnił Organizatorów Zjazdu do używania logo Roku Rodziny na materiałach zjazdowych. Zjazd odbywa się pod honorowym Patronatem Nuncjusza Apostolskiego, abpa Salvatore Pennacchio, Metropolity Krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego, Krajowego Duszpasterstwa Rodzin w Polsce, a także Marszalka Województwa Małopolskiego, Witolda Kozłowskiego.

Spotkania Małżeńskie są założonym w Polsce międzynarodowym stowarzyszeniem wiernych, którego Statut jest zatwierdzony przez Stolicę Apostolską. Spotkania Małżeńskie (Encounters of Married Couples) rozwijają się aktualnie w 14 krajach Europy i Ameryki. W różnych formach działalności uczestniczyło, jak dotąd, ok. 30 000 małżeństw i około 20 000 par przygotowujących się do małżeństwa. Z inspiracji Spotkań Małżeńskich w Polsce powstało analogiczne stowarzyszenie w Cerkwi Prawosławnej oraz w Kościele Chrześcijan Baptystów.

Więcej informacji na www.spotkaniamalzenskie.pl

Źródło: KAI

You may also like

Facebook