Minister Zdrowia: Farmaceuci mają prawo powoływać się na klauzulę sumienia

/Minister Zdrowia: Farmaceuci mają prawo powoływać się na klauzulę sumienia

Minister Zdrowia: Farmaceuci mają prawo powoływać się na klauzulę sumienia

Medycyna Praktyczna informuje, że w odpowiedzi Ministra Zdrowia do Rzecznika Praw Obywatelskich stwierdzono, iż nie można pozbawić farmaceutów możliwości powoływania się na klauzulę sumienia z powodu braku stosownych unormowań w ustawach regulujących wykonywanie zawodu farmaceuty.

 

Konstanty Radziwiłł pisze: „Wykonywanie zawodu farmaceuty wiąże się ze zobowiązaniem osoby wykonującej ten zawód do przestrzegania zasad deontologii zawodowej ustalonej przez samorząd zawodowy, który jest też uprawniony do oceniania sposobu wykonywania zawodu przez farmaceutów. Natomiast organem sprawującym nadzór nad obrotem produktami leczniczymi oraz kontrolującym apteki jest Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna. O ile w ocenie wymienionych organów nie dochodzi do naruszenia przepisów powszechnie obowiązujących, w tym tych rangi konstytucyjnej, oraz wewnętrznego prawa korporacyjnego, nie jest możliwe i dopuszczalne ingerowanie w zachowanie osoby wykonującej zawód farmaceuty”.

 

Zapytanie o dopuszczalność powoływania się przez farmaceutów na klauzulę sumienia była reakcją Rzecznika Praw Obywatelskich na doniesienia o powstawaniu aptek, w których nie sprzedaje się środków antykoncepcyjnych. Takie zachowanie farmaceutów jest ,w opinii Adama Bodnara, sprzeczne z obowiązującym prawem i godzi w prawo pacjentów do realizowania świadczeń zdrowotnych.

 

Źródło: prawo.mp.pl

By | 2017-11-24T11:28:23+01:00 czwartek, 19 października 2017|Bioetyka, Prawo i polityka, Wszystkie|

About the Author:

Facebook
Dołącz do nas  - będziesz otrzymywał aktualne informacje dotyczące akcji.

email marketing powered by FreshMail
 
Zapraszamy również do subskrybowania naszego Newslettera Bioetycznego!

email marketing powered by FreshMail