Działania ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej na rzecz polskich rodzin

by

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z okazji obchodzonego wczoraj (15 maja) Międzynarodowego Dnia Rodzin przedstawiło najważniejsze projekty, które resort realizuje z myślą o rodzinach. „Rodziny wnoszą ogromny wkład w rozwój społeczeństwa. To na nich spoczywa obowiązek wychowywania kolejnych pokoleń. Rodziny muszą być docenione i wspierane w codziennym życiu. Myśląc o przyszłości Polski budujemy spójną politykę rodzinną” – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

 

Priorytetowym programem realizowanym przez resort rodziny jest „Rodzina 500 plus” – czytamy na stronie internetowej ministerstwa. To program, który ruszył 1 kwietnia br. i umożliwia rodzinom niezależnie od dochodu uzyskanie świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł. Jako drugi projekt zaadresowany do rodzin, ministerstwo wskazało urlop po urodzeniu dziecka – „od 2 stycznia 2016 r. obowiązują dwa rodzaje urlopów związane z narodzinami dziecka: urlop macierzyński (20 tygodni) oraz urlop rodzicielski (32 tygodnie). To razem 52 tygodnie, czyli pełny rok. Z urlopu rodzicielskiego można skorzystać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, jednorazowo lub w maksymalnie 4 częściach. Rodzice mają czas na jego wykorzystanie aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat” – informuje ministerstwo. Również ojcom dzieci przysługuje specjalny urlop rodzicielski trwający 2 tygodnie, który można podzielić na dwie części i wykorzystać w dowolnym momencie. Dodatkowo rodzice mogą otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 1000 zł przez 1 rok po urodzeniu dziecka, jeżeli ze względu na swoją sytuację zawodową nie mogą skorzystać z urlopów rodzicielskich (w przypadku bezrobocia, statusu studenta, zatrudnienia w rolnictwie lub zatrudnienia na umowę o dzieło).

 

Kolejne projekty podjęte przez ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej to „pomoc w opiece nad maluchami” oraz „łatwiejszy powrót do pracy”. Ministerstwo podjęło się wsparcia przy tworzeniu nowych żłobków i klubów dziecięcych, przeznaczając na ich rozwój i utrzymanie 151 mln zł. „Młodzi rodzice, którzy wracają na rynek pracy po okresie wychowywania dziecka mogą liczyć na dodatkowe wsparcie” – informuje ministerstwo. „Grant na telepracę to dofinansowanie utworzenia stanowiska dla rodzica pracującego zdalnie. Telepraca umożliwia elastyczne zarządzanie czasem i zadaniami. Dzięki temu rodzice mogą wykonywać swoje obowiązki również z domu”.

 

Źródło: www.mpips.gov.pl

You may also like

Facebook