Kanada: przepisy, które mają zapobiec dyskryminacji genetycznej

by

Kanadyjski projekt ustawy, który ma zapobiec genetycznej dyskryminacji został jednogłośnie przyjęty przez Senat i trafił do Izby Gmin. Celem ustawy jest uniemożliwienie firmom ubezpieczeniowym podejmowania decyzji dotyczących różnych osób na postawie ich predyspozycji genetycznych.

 

Firmy ubezpieczeniowe w Kanadzie mogą obecnie zażądać od pracownika wykonania testów genetycznych albo okazania poprzednich wyników badań. W Związku z tym pewna liczba Kanadyjczyków omówiła wykonywania takich badań, które mogłyby wykazać ryzyko wystąpienia chorób. Zakaz dyskryminacji genetycznej może powstrzymać ubezpieczycieli od odmawiania udzielania świadczeń osobom z danymi chorobami genetycznymi.

 

Projekt ustawy jest skierowany między innymi do pracodawców i planuje pomoc osobom, które znajdują się obecnie pod groźbą zastosowania wobec nich środków dyscyplinarnych z powodu wyników testów genetycznych.

 

Źródło: www.genethique.org

You may also like

Facebook