Ministerstwo zdrowia: powstał zespół ds. opracowania standardów opieki okołoporodowej

by

„Minister zdrowia powołał zespół ds. opracowania projektu standardów organizacyjnych opieki okołoporodowej, których podstawą mają być obecne regulacje. Szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska powiedziała, że minister zdrowia zapewnił ją, iż standardy opieki okołoporodowej będą podnoszone” – informuje portal Medycyna Praktyczna.

 

Zgodnie z czerwcową nowelizacją ustawy o działalności leczniczej minister zdrowia nie będzie już określał standardów postępowania medycznego, a jedynie standardy organizacyjne opieki zdrowotnej. Dotychczasowe standardy będą obowiązywały do czasu wydania nowego rozporządzenia, ale nie dłużej niż do końca 2018 r. Zmiana ta wywołała wiele kontrowersji i obaw, że doprowadzi to do pogorszenia jakości opieki nad kobietą w ciąży.

 

W piątek opublikowano zarządzenie ministra Konstantego Radziwiłła dot. powołania zespołu, który ma opracować projekt rozporządzenia ws. standardów organizacyjnych opieki w okresie fizjologicznej ciąży, porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Podstawą prac zespołu będzie aktualne rozporządzenie ws. standardów opieki okołoporodowej.

 

Czytaj więcej: www.mp.pl

You may also like

Facebook