Na Ukrainę trafi 1000 pakietów do porodu w warunkach wojennych

by FUNDACJA JZN
Tysiąc pakietów porodowych do porodu w warunkach wojennych trafi wkrótce na Ukrainę. Pakiety które posłużą kobietom rodzącym w bunkrze, w domu, w metrze, bez wsparcia położnej czy lekarza specjalisty przekazane zostaną m.in. do szpitali położniczych, centrów pogotowia ratunkowego i schronów. Część trafi również do lwowskiej Caritas. Pakiety o łącznej wartości 200 tys. zł. skompletowała Fundacja Bank Mleka Kobiecego we współpracy z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi oraz polską administracją rządową.

Od ponad trzech miesięcy trwa inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę. Bombardowane i systematycznie niszczone są nie tylko obiekty o znaczeniu strategicznym, wojskowym, lecz także cywilne, w tym szpitale. W zniszczonych placówkach zdrowia pozostały głównie kobiety lekarki, położne i pielęgniarki. Swoją pracę traktują jak misję i służbę dla kraju, a umożliwienie bezpiecznych narodzin i ocalenie kolejnego pokolenia jako szansę na przetrwanie narodu.

Zgodnie z szacunkami organizacji „UN Women” w chwili wybuchu wojny na Ukrainie było ponad ok. 80 tysięcy kobiet w ostatnim trymestrze ciąży, których poród został bezpośrednio zagrożony działaniami wojennymi lub koniecznością ucieczki w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia.

Trudne warunki w miastach, w których infrastruktura szpitalna została zrujnowana spowodowały, że kobiety często rodziły poza szpitalem, w miejscu schronienia: w domu, w bunkrze, w metrze i bez wsparcia lekarza specjalisty lub położnej. Na podstawie bezpośrednich kontaktów z pracownikami ośrodków położniczych udało się określić potrzeby personelu oraz pacjentów znajdujących się w takiej sytuacji.

Fundacja Bank Mleka Kobiecego www.bankmleka.pl z inspiracji Stowarzyszenia Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych Dobrze Urodzeni www.dobrzeurodzeni.pl oraz pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ginekologiczno-Położniczego www.ptgin.pl skompletowała leki, narzędzia medyczne i środki higieniczne. Organizacje przygotowały materiały instruktażowe o przebiegu porodu i o inicjacji laktacji. Wszystkie te elementy tworzą kompletny pakiet dla kobiety, której przy porodzie w warunkach polowych asystuje medyk (niekoniecznie położnik). Pakiety zawierające leki zostały zakupione dzięki współpracy amerykańskiej organizacji humanitarnej Americares www.americares.com i Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Pakiet do porodu w warunkach wojennych, przy którym asystuje medyk (Акушерський набір для приймання пологів медичними працівниками в надзвичайних ситуаціях) zawiera m.in.: gaziki jałowe, środki dezynfekujące, rękawice, podkłady jednorazowe, leki znieczulające i przeciwbólowe, środki przyspieszające poród takie jak oksytocyna, oraz zacisk do pępowiny, nożyczki, a także wyprawkę dla mamy i dziecka po porodzie m.in: pieluchy, podpaski poporodowe. W każdym pakiecie znajduje się też informacja jak wesprzeć matkę w pierwszym karmieniu dziecka piersią. Każdy pakietprzeznaczony do jednego porodu. Pakiety są zapakowane w foliowe oznakowane szczelnie zamknięte worki.

Wartość pojedynczego pakietu to ok 200 PLN, całość darowizny to ok 200 000 PLN

Zapotrzebowanie na zestawy na Ukrainie oceniła Fundacja Solidarności Międzynarodowej www.solidarityfund.pl oraz Konsulat Generalny RP we Lwowie. Transport pakietów na Ukrainę odbędzie się rządowym pociągiem. Fundacja Solidarności Międzynarodowej zajmie się dystrybucją tysiąca pakietów do szpitali położniczych,

Centrów Pogotowia Ratunkowego oraz schronów w obwodach donieckim, sumskim, czernichowskim, żytomierskim, czerkaskim, mikołajewskim, charkowskim, zaporskim i kijowskim. Jednym z odbiorców będzie również lwowska Caritas.

Fundacja Bank Mleka Kobiecego zajmuje się promocją w środowisku medycznym oraz wśród rodziców ideą dzielenia się naturalnym, przebadanym pokarmem kobiecym zgodnie z zaleceniami WHO/UNICEF. Fundacja była inicjatorem, a obecnie sprawuje patronat nad 16 placówkami banku mleka kobiecego w Polsce. Fundacja jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka Kobiecego (ang. EMBA).

W 2017 roku Fundacja Bank Mleka Kobiecego nawiązała kontakt z przedstawicielami ukraińskiego środowiska neonatologów i na podstawie umowy z Ukraińskim Towarzystwem Neonatologicznym wspierała organizacyjnie, finansowo i merytorycznie ich dążenia do powołania banku mleka kobiecego (Банк Грудного молока) na Ukrainie.

Pierwsza i jak dotąd jedyna taka placówka została otwarta w 2019 r. w Centrum Perinatologii w Kijowie www.perinatalcenter.com.ua.

Na zaproszenie Fundacji Bank Mleka Kobiecego w Zjeździe EMBA, który odbył się 13 maja br. w Mediolanie wzięła udział Waleria Baryshnikowa, dyrektor banku mleka kobiecego w Kijowie. Jej wystąpienie przed ekspertami z Europy było wyrazem solidarności z kolegami z Ukrainy.

Fundacja Bank Mleka Kobiecego

You may also like

Facebook