Narodowa Debata o Rodzinie 2018

/Narodowa Debata o Rodzinie 2018

Narodowa Debata o Rodzinie 2018

„Rodzina miejscem wychowania do wartości” to temat tegorocznej Narodowej Debaty o Rodzinie, która odbędzie się  11 października br. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

„Organizując tegoroczną edycję debaty wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom uczestnikom naszego wydarzenia z roku 2017. Wzięło w niej udział wiele wyjątkowych osób. W czasie wystąpień i dyskusji wskazano na główne potrzeby polskiej rodziny, przedstawiono szereg wartościowych podpowiedzi, rozwiązań i postulatów – zwracają uwagę organizatorzy debaty z MRPiPS. – Wśród nich wybrzmiewały wypowiedzi na temat konieczności spojrzenia na polską rodzinę, jako na niezastąpione  miejsce przekazywania wartości. Nie można mieć wątpliwości, jak wskazywaliśmy w ubiegłym roku,  że to właśnie rodzina jest wspólnotą w najwyższym stopniu warunkującą rozwój szacunku dla drugiej osoby, kształtowania postaw patriotycznych, poszanowania praw, dbałości o dobro wspólne, gospodarności i pracowitości” – dodają.

 

Tegoroczna debata wpisuje się w obchody Jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości. „W czasie naszych obrad pragniemy wykazać, że zarówno w przeszłości, jak i obecnie to rodzina jest miejscem przekazywania tradycji, kodu kulturowego, zwyczajów oraz ducha polskości. W tym kontekście warto zadać pytanie o jakość relacji między poszczególnymi osobami w rodzinach. Dobra diagnoza wskazuje niedostatki i potrzeby oraz wyznacza kierunki działań wychowawczych, aby rodzina mogła skutecznie wypełniać stojące przed nią wyzwania” – czytamy w zaproszeniu na debatę.

 

Wśród prelegentów tegorocznej Narodowej Debaty o Rodzinie znajdą się cenieni eksperci. W swoich wystąpieniach będą mówić m.in. o tym:

● Czym są wartości i jakie jest ich źródło?

● Jakie są główne warunki skutecznego wychowania do wartości?

● Jak realizuje się w rodzinie kształtowanie postaw patriotycznych?

● Dlaczego rozłąka związana z emigracją zarobkową znacząco utrudnia wychowanie?

● Jakie jest zadanie ojca rodziny w zakresie wychowania do wartości?

● Dlaczego rozwody utrudniają wychowanie?

 

 

PROGRAM DEBATY:

10.00 Rozpoczęcie Narodowej Debaty o Rodzinie

10.15 Wystąpienie Elżbiety Rafalskiej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

10.45  Blok panelowy I

– Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz – specjalista z zakresu filozofii nowożytnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski

– Prof. dr hab. Elżbieta Osewska – prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego

– Ks. prof. dr hab. Józef Stala – prorektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

12.00 Dyskusja

12.30 Przerwa kawowa

13.00 Blok panelowy II

Dr hab. Alicja Kalus – specjalistka z zakresu psychologii rodziny, Uniwersytet Opolski

– Prof. dr hab. Krystian Wojaczek – specjalista z płaszczyzny małżeństwa i rodziny, Uniwersytet Opolski

– Dr Jacek Pulikowski – długoletni doradca życia rodzinnego, autor ponad 30 książek o tematyce małżeństwa i rodziny

14.15 Dyskusja

14.30 Posumowanie, wnioski.

 

Link do rejestracji: www.mrpips.gov.pl/rejestracjadebata

 

Źródło: mrpips.gov.pl
By | 2018-10-09T12:50:50+02:00 wtorek, 09 października 2018|Prawo i polityka, Pro-Life, Wszystkie|

About the Author:

Facebook