Narodowy Dzień Życia 2016

by

24 marca po raz dwunasty obchodzono w Polsce Narodowy Dzień Życia (NDŻ) ustanowiony przez Sejm RP uchwałą z dnia 27 sierpnia 2004 roku. Ideą tegorocznej kampanii społecznej zatytułowanej „Naturalnie – rodzina” jest propagowanie wśród rodzin postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne i świat, w którym żyjemy.

 

O haśle przewodnim obchodów NDŻ 2016 mówił Jacek Sapa szef Fundacji Narodowego Dnia Życia – „To hasło w oczywisty sposób pokazuje, że rodzina jest taką organizacją naszego życia społecznego, która w naturalny sposób jest dla nas najważniejsza. To jest nasz skarb, nad którym powinniśmy zawsze czuwać i dbać o jego bezpieczeństwo. To hasło ma także inny wydźwięk i dotyczy tego, co nasz otacza – przyrody i zwierząt. Pokazuje, że powinniśmy opiekować się także środowiskiem. Ta edukacja ekologiczna od najwcześniejszych lat w rodzinie jest istotna i ważna, bo w taki sposób kształtują się nawyki, które potem procentują w naszym stosunku do przyrody i zwierząt. Odpowiedzialność za naturę kształtuje się w rodzinie”.

 

Obchody Narodowego Dnia Życia są w całym kraju okazją do promocji wartości i daru, jaką jest rodzina. Z tego powodu organizuje się różne spotkania, wykłady, debaty oraz konkursy dla dzieci, które wspierane są inicjatywami lokalnych mediów i środowisk prorodzinnych. Wspólnym elementem dla całego kraju, inaugurującym obchody Narodowego Dnia Życia, jest przyznanie nagród  – Tulipanów. Statuetka jest wręczana w pięciu kategoriach: Inicjatywa Społeczna, Przedsiębiorca/Firma, Dzieło Kultury, Dziennikarz oraz Samorząd (więcej informacji: Tulipany Narodowego Dnia Życia).

 

O znaczeniu obchodów NDŻ przypomniała w połowie marca grupa polskich senatorów, która zwróciła się z apelem do instytucji państwowych, samorządów, szkół i organizacji pozarządowych o uwzględnienie specjalnego charakteru Narodowego Dnia Życia (24 marca) i Dnia Świętości Życia (4 kwietnia). Senatorowie RP: Janina Sagatowska, Małgorzata Kopiczko, Antoni Szamański, Rafał Ślusarz, Andrzej Kamieński, Czesław Ryszka, Jerzy Czerwieński, Jan Maria Jackowski, Aleksander Bobko oraz Andrzej Pająk zaapelowali również do rodzin, aby z okazji tych dni znalazły czas na wspólne świętowanie i refleksję nad darem życia. Podkreślili, że Narodowy Dzień Życia jest „okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych”.

 

Jedną z inicjatyw podjętą wokół wspomnianych uroczystości jest apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia do posłów o wprowadzenie pełnej ochrony życia człowieka Kochamy każde dziecko.

 

Źródło: www.dzienzycia.pl,  glosdlazycia.pl oraz www.hli.org.pl

You may also like

Facebook