Nie dla gender. Apel środowisk pro-life o wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej

/Nie dla gender. Apel środowisk pro-life o wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej

Nie dla gender. Apel środowisk pro-life o wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej

Jakub Bałtroszewicz, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny, Paweł Wosicki, prezes Fundacji Głos dla Życia, Lech Łuczyński, prezes Fundacji Życie i Rodzina, prof. Bogdan Chazan, prof. Alina Midro, a także liczni naukowcy, politycy, prawnicy, lekarze, dziennikarze, ludzie świata sztuki i kultury, w sumie 51 osób, podpisali apel o wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej przez Polskę.

Apel do rządu i prezydenta o podjęcie działań mających na celu wypowiedzenie konwencji stambulskiej przygotował Chrześcijański Kongres Społeczny, we współpracy z innymi organizacjami prorodzinnymi, w tym z Instytutem Ordo Iuris. W dokumencie zwrócono uwagę, że ratyfikowana przez Polskę konwencja, ingeruje w porządek prawny państw, które ją przyjęły i wprowadza postulaty oparte na ideologii gender. Tym samym konwencja kwestionuje m.in. tożsamość rodziny i podważa prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

W apelu podkreślono, że dokument Rady Europy spotyka się ze sprzeciwem również innych państw, m.in. Słowacji i Węgier.

Treść apelu:

Od ośmiu lat osoby i środowiska broniące potwierdzonych w Konstytucji Rzeczypospolitej praw rodzin, a szczególnie praw wychowawczych, nieprzerwanie domagają się odrzucenia genderowej Konwencji stambulskiej.

Konwencja spotkała się z poważnym sprzeciwem jeszcze wewnątrz rządu Donalda Tuska, gdy była ratyfikowana za rządów premier Ewy Kopacz – głosowała przeciw niej nawet spora grupa posłów ówczesnej koalicji rządowej (ich głosy

zastąpiono poparciem radykalnej lewicy), dziś w zdecydowanej większości w Sejmie są partie, które pięć lat temu głosowały przeciw jej ratyfikacji.

Sprzeciw wobec tego ideologicznego dokumentu trwa również w najbliższych nam państwach Europy Środkowej, choć kraje te znajdują się pod silną presją międzynarodową. Wbrew swoim kompetencjom wywierają ją także władze Unii Europejskiej.

Konwencja stambulska uderza w podstawy polskiego porządku ustrojowego kwestionując autonomię i tożsamość rodziny oraz ograniczając prawo do wychowania dzieci przez rodziców. Wbrew standardom konstytucyjnym nakazuje, by władze wykorzeniały tradycje i zwyczaje dotyczące ról kobiet i mężczyzn. Uderzając w podstawowe instytucje społeczne likwiduje bariery chroniące przed przemocą.

Promotorzy konwencji stambulskiej nie ukrywają, że zamierzają jej używać także do podważenia prawnej ochrony życia nienarodzonych tam, gdzie ona jeszcze obowiązuje.

Odpowiedzialność za przyszłość, ochrona wartości konstytucyjnych, solidarność europejska wobec najbliższych nam krajów – wszystko to nakazuje Konwencję stambulską niezwłocznie wypowiedzieć. Wzywamy do podjęcia tych działań Prezydenta i rząd, parlament oraz wszystkie ugrupowania kierujące się dobrem wspólnym narodu.

Apelujemy również do kandydatów w wyborach prezydenckich o poparcie tych działań. Nie ma czasu do stracenia, już dość go zmarnowano w politycznych manewrach i zaniechaniach. Czas na decyzje chroniące naszą wolność i nasze rodziny!

1. Jakub Bałtroszewicz / Prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny

2. Michał Baran / Fundacja „Jeden z nas”

3. Olivier Bault / dziennikarz i publicysta „Do Rzeczy”, „Présent”, „Visegrád Post”

4. Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr. / teolog

5. Karina Bosak / dyrektor Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris

6. prof. Bogdan Chazan / lekarz, ginekolog-położnik

7. Ewa K. Czaczkowska / historyk

8. dr hab. Beata Ecler-Nocoń / Uniwersytet Śląski

9. Witold Gadowski / dziennikarz

10. Grzegorz Górny / dziennikarz i publicysta

11. Andrzej Grajewski / redaktor „Gościa Niedzielnego”

12. Barbara Gruszka – Zych /poetka, dziennikarka

13. Prof. Stanisław Grygiel / filozof

14. Prof. Alicja Grześkowiak / b. marszałek Senatu RP

15. Andrzej Horubała / pisarz

16. Marek Jurek / b. marszałek Sejmu RP

17. Dorota Kania / redaktor naczelny Telewizji Republika

18. dr hab. ks. Piotr Kieniewicz MIC / bioetyk

19. Bogusław Kiernicki / prezes Fundacji św. Benedykta

20. Magdalena Korzekwa-Kaliszuk / prawnik, psycholog

21. Prof. Jacek Kowalski / historyk sztuki

22. Krystian Kratiuk / redaktor naczelny portalu i dwumiesięcznika Polonia Christiana

23. Cezary Krysztopa / rysownik, redaktor naczelny Tysol.pl

24. ks. dr Jarosław Krzewicki / prawnik, teolog, Rektor Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

25. Prof. Grzegorz Kucharczyk / historyk

26. Jerzy Kwaśniewski / prezes Instytutu Ordo Iuris

27. dr hab. Andrzej Lewandowicz / lekarz i chemik, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i geriatrii

28. Paweł Lisicki / redaktor naczelny „Do Rzeczy”

29. Bogumił Łoziński / zastępca redaktora naczelnego „Gościa Niedzielnego”

30. Lech Łuczyński / prezes Fundacji Życie i Rodzina

31. Prof. dr hab. Alina Midro / lekarz, genetyk kliniczny, Kierownik Zakładu Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ekspert Zespołu ds. Bioetyki Konferencji Episkopatu Polski.

32. Paweł Milcarek / redaktor naczelny „Christianitas”

33. dr inż. Adrian Nocoń / Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki i Informatyki

34. Ks. dr hab. prof. UPJPII Dariusz Oko

35. dr Marcin Olszówka / adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, koordynator Centrum Analiz Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

36. Karolina Pawłowska / dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris

37. Rafał Porzeziński / b. dyrektor radiowej Jedynki

38. Marcin Przeciszewski / prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej

39. Ewa Rowińska / Kultura Prawna

40. prof. UKSW Maria Ryś / prezes Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio

41. Lidia Sankowska-Grabczuk / Chrześcijański Kongres Społeczny

42. dr Jan Napoleon Saykiewicz / ekonomista, długoletni Konsul Honorowy RP w Pensylwanii

43. prof. Władysław Sinkiewicz / lekarz kardiolog, bioetyk

44. Franciszek Stefaniuk / b. wicemarszałek Sejmu RP

45. Artur Stelmasiak / dziennikarz tygodnika katolickiego Niedziela

46. Małgorzata Terlikowska / dziennikarka

47. Paweł Wosicki / Fundacja Głos dla Życia

48. Ks. Henryk Zieliński / redaktor naczelny tygodnika „Idziemy”

49. Dr Tymoteusz Zych / wiceprezes Instytutu Ordo Iuris

50. Prof. Jan Żaryn / historyk, nauczyciel akademicki

51. Dr Małgorzata Żaryn / historyk, zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Sieci Historii”

Źródło: www.gosc.pl
By | 2020-10-12T13:49:01+02:00 środa, 10 czerwca 2020|Federacja, Wszystkie|

About the Author:

Facebook