Artykuł przygotowany przez Interdyscyplinarną Akademię Bioetyki – projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki.