Nowe wytyczne w kwestii badań nad ludzkimi zarodkami

/Nowe wytyczne w kwestii badań nad ludzkimi zarodkami

Nowe wytyczne w kwestii badań nad ludzkimi zarodkami

Międzynarodowe Towarzystwo Badań nad Komórkami Macierzystymi (ISSCR) zdjęło „zasadę 14 dni” w badaniach nad ludzkimi zarodkami.

26 maja 2021 roku Międzynarodowe Towarzystwo Badań nad Komórkami Macierzystymi zdjęło „zasadę 14 dni” w badaniach nad ludzkimi zarodkami. ISSCR sugeruje, żeby badania proponujące hodowlę ludzkich embrionów powyżej dwutygodniowego limitu były rozpatrywane indywidualnie dla każdego przypadku i poddawane kilku fazom przeglądu w celu ustalenia, w którym momencie eksperymenty powinny zostać przerwane.

W 1979 r., po szerokich konsultacjach społecznych, Rada Doradcza ds. Etyki Departamentu Zdrowia, Edukacji i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych wydała rekomendację, że badania na ludzkich embrionach powinny być dozwolone, pod warunkiem, że embriony nie były „utrzymywane in vitro poza etapem normalnie związanym z zakończeniem implantacji (14 dni po zapłodnieniu)”.

Pięć lat później „zasadę 14 dni” podtrzymali brytyjscy naukowcy zwracając uwagę na moment pojawienia się smugi pierwotnej, stanowiącej zalążek mózgu i rdzenia kręgowego człowieka, a także zakończenie okresu, w którym embrion może podzielić się na bliźnięta jednojajowe.

Pierwsze prawo krajowe sankcjonujące limit 14 dni zostało wprowadzone w Wielkiej Brytanii w ustawie o zapłodnieniu i embriologii człowieka z 1990 r. Od tego czasu wiele krajów wprowadziło podobne przepisy.

Źródło: radiozet.pl
By | 2021-06-16T09:07:34+02:00 środa, 16 czerwca 2021|Bioetyka, Wszystkie|

About the Author:

Facebook