Nowe zagadnienia bioetyczne w ujęciu Międzynarodowego Komitetu Bioetycznego UNESCO

by FUNDACJA JZN
Spotkanie Międzynarodowego Komitetu Bioetycznego UNESCO (ang. International Bioethics Committee of UNESCO) po raz pierwszy odbyło się w Bejrucie i dotyczyło następujących nowych zagadnień bioetycznych: „poszanowania ludzkiej godności, integralności fizycznej i wolności wyrażania zgody”, a także „indywidualnej odpowiedzialności”, „nowoczesnego rodzicielstwa” oraz nowych koncepcji w kategoriach struktur rodzinnych (m.in. wykorzystania plemników lub komórek jajowych oraz embrionów po śmierci). Ponadto, podejmowane kwestie dotyczyły wspomaganej medycznie reprodukcji, inżynierii genetycznej, klonowania i komórek macierzystych.

 

Marwan Hamadé, minister edukacji i szkolnictwa wyższego w Libanie, który otworzył czterodniowe obrady komitetu, zwrócił uwagę na trudności w odnalezieniu konkretnych odpowiedzi na niektóre kwestie bioetyczne: „Bioetyka jest przede wszystkim refleksją, chodzi o zadawanie pytań. Naszym obowiązkiem jest zachęcanie do tego. Obowiązek ten musi obejmować naukowe i techniczne podstawy potrzebne do formułowania podstawowych pytań i promowania etyki wolności i odpowiedzialności”. Ponadto Hamadé dodał, iż jedną z ról bioetyki jest „pogodzenie legalności – prostego przestrzegania prawa – z prawowitością, która odnosi się do idei sprawiedliwości i wzywa do wartości uważanych za lepsze od praw pozytywnych”.

 

Międzynarodowy Komitet Bioetyczny UNESCO (IBC) powstał w 1993 r. i składa się z 36 niezależnych ekspertów, których zadaniem jest podążanie za bieżącymi postępami w naukach przyrodniczych. Celem IBC jest zapewnienie poszanowania ludzkiej godności i wolności.

 

Zuzanna Podraza

 

Źródło: www.genethique.org

 

You may also like

Facebook