Nowy RPO o aborcji i in vitro

by FUNDACJA JZN
Przed głosowaniem kandydatury prof. Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich senatorowie zadawali mu pytania m.in. o aborcję, klauzulę sumienia oraz in vitro.

Sprawa aborcji to w Polsce – wg nowego RPO – „problem, który powinien stać się przedmiotem debaty”. – Ja bym apelował (…) żeby wskrzesić prace nad wykonaniem tego orzeczenia i żeby w parlamencie, który jest najbardziej właściwy do rozstrzygania kwestii tak trudnych, tak wrażliwych społecznie, dyskusja na ten temat się pojawiła. Tak jak mówię, wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie zamyka tej dyskusji, co jednoznacznie wynika z jego uzasadnienia – stwierdził prof. Wiącek.

RPO zwrócił uwagę, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r., który dotyczył klauzuli sumienia lekarzy, opierał się na założeniu, że klauzula sumienia nie musi być deklarowana wprost w ustawie, lecz jest immanentną implikacją wolności sumienia i wyznania, czyli wolności wynikającej z art. 53 konstytucji. Taki pogląd może budzić pewne kontrowersje naukowe, ale jako RPO będzie respektował taki stan prawny.

Zapytany o finansowanie metody in vitro z budżetu państwa zaznaczył, że leczenie niepłodności, która uznawana jest za chorobę, jest objęte prawem do ochrony zdrowia, o którym mowa w art. 68, konstytucji. Państwo powinno podejmować odpowiednie działania prowadzące do realizacji prawa do ochrony zdrowia w tym zakresie. Finansowanie metody in vitro z budżetu państwa zależy od decyzji parlamentu, ale RPO docenił inicjatywy samorządów, które to robią.

Źródło: rynekzdrowia.pl

You may also like

Facebook