O prawo do wolności sumienia dla polskich lekarzy

by

W obronie wolności sumienia dla polskich lekarzy i pracowników służby zdrowia powstała petycja, w której sygnatariusze zwracają się do Ministra Zdrowia o wykreślenie z kontraktów szpitali z Narodowym Funduszem Zdrowia obowiązku wykonywania aborcji.

 

„O ile wzrasta świadomość położnych, pielęgniarek i lekarzy w związku z możliwością korzystania z klauzuli sumienia, o tyle rzadko mówi się o tym, że polskie prawo pozwalające na zabijanie dzieci przed urodzeniem (statystyki mówią o ok. 1000 dzieci rocznie) godzi również w sumienie pracowników administracji i dyrekcję szpitali zmuszając ich do zawierania kontraktów z NFZ z obowiązkową aborcją” – możemy przeczytać w tekście petycji. Sygnatariusze powołują się na art. 53 Konstytucji RP mówiący o prawie do wolności sumienia, jak również mając na uwadze, że polskie prawo w kwestii obrony życia stoi w sprzeczności z sumieniem wielu dyrektorów i pracowników administracji polskich szpitali.

 

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997 r. stanowi, że „życie w demokratycznym państwie prawa musi pozostawać pod ochroną konstytucyjną w każdym stadium jego rozwoju. Wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana. Brak jest bowiem dostatecznie precyzyjnych i uzasadnionych kryteriów pozwalających na dokonanie takiego zróżnicowania w zależności od fazy rozwojowej ludzkiego życia. Od momentu powstania życie ludzkie staje się więc wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy prenatalnej”.

 

Źródło oraz tekst petycji: www.citizengo.org

You may also like

Facebook