Jasna Góra: pielgrzymka obrońców życia

by

W sobotę 2 kwietnia odbyła się 36. Pielgrzymka Obrońców Życia, na którą przybyło ponad tysiąc osób. Na spotkaniu podjęto między innymi temat pełnej ochrony prawnej dziecka poczętego. „Przemiany polityczne w Polsce dały nadzieję, że będzie można doprowadzić do pełnej, prawnej ochrony wszystkich dzieci poczętych” – mówił Paweł Wosicki, Prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia dla biura prasowego Jasnej Góry.

 

„Praca nad uświadamianiem ochrony życia ludzkiego od poczęcia wydała owoce, wydaje się, że społeczeństwo jest gotowe, by przyjąć prawo, które będzie bronić każde życie ludzkie od poczęcia” – podkreślał Paweł Wosicki. Na konferencji prasowej tradycyjnie już poprzedzającej pielgrzymkę, w dniu 1 kwietnia jej organizatorzy spotkali w redakcji „Niedziela” na konferencji prasowej z przedstawicielami lokalnych mediów, by przedstawić problematykę działań ruchów katolickich w obronie życia. Po raz kolejny wybrzmiał i został przedstawiony projekt poselski i kampania pt. „Kochamy każde dziecko” – apel do posłów i senatorów RP o nowelizację ustawy „O planowaniu rodziny…” z dnia 7 stycznia 1993 r. w celu wyeliminowania z niej wszystkich zapisów dopuszczających możliwość zabijania poczętych dzieci i uchwalenie takiego prawa, które chronić będzie życie każdego człowieka od momentu poczęcia, bez względu na stan jego zdrowia czy okoliczności poczęcia”.

 

Pielgrzymka została zainaugurowana poranną Mszą św. w kaplicy Cudownego Obrazu, której przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo. W homilii hierarchia odniósł się do problemu kształtowania sumień ludzkich przez środki masowego przekazu, wskazał, że „trzeba nam rozpocząć nową batalię zmagań kulturowych, aby zdemaskować niebezpieczeństwa pogańskich i ateistycznych zamierzeń sprzeciwiających się ewangelii życia w Chrystusie, a tym samym koncepcji człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci, ponadto godności kobiety i mężczyzny, sakramentu małżeństwa i wspólnoty rodzinnej”.

 

Po Mszy Świętej uczestnicy pielgrzymki zgromadzili się w Sali o. Augustyna Kordeckiego, gdzie mogli wysłuchać, a także podpisać apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia o pełną ochronę poczętego życia. Modlitwę różańcową poprowadził bp Jan Szkodoń. O aktualnych kierunkach działań Unii Europejskiej na rzecz obrony życia opowiedział Jakub Bałtroszewicz, Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka One of Us. Odniósł się do europejskiego Forum One of Us, które odbyło się w tym roku w Paryżu, a także zarysował europejski kontekst działań polskich obrońców życia na rzecz wprowadzenia pełnej ochrony prawnej dziecka poczętego. „My tą ustawą dajemy nadzieję dla Europy” – mówił.

 

W sprawie działań na rzecz obrony życia zabrali ponadto głos dr inż. Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, który opowiedział o Krucjacie Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, prof. Bogdan Chazan oraz ks. Tomasz Kancelarczyk opiekun duchowy szczecińskiego Marszu dla Życia, współtwórca Bractwa i Fundacji Małych Stópek.

 

Źródło: www.deon.pl oraz www.niedziela.pl

You may also like

Facebook