Prymas Polski: Kościół chce prawnej ochrony życia, nie tego, by wprowadzać penalizację

by

Prymas Polski abp Wojciech Polak w rozmowie z TVN24 wyjaśniał, że Kościół w odczytywanym komunikacie Prezydium KEP apeluje o wprowadzenie pełnej prawnej ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci – natomiast nie chce wprowadzać penalizacji kobiet.

 

Zdaniem prymasa każde życie ma taką samą wartość. „Jest prawdą, że każde życie – i to życie przed narodzeniem, życie poczęte i to życie, które zmierza do swojego kresu, a więc życie starszych, chorych, ułomnych – ma taką samą wartość jak nasze życie, życie ludzi, którzy cieszą się pełnią życia. Dlatego też chcemy, aby to życie było po prostu chronione” – dodał arcybiskup (za: www.tvn24.pl).

 

Do marszałka Sejmu wpłynęło zawiadomienie o zawiązaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”, która będzie zbierać podpisy pod obywatelskim projektem ustawy całkowicie zakazującej aborcji. W inicjatywę zaangażowanych jest szereg organizacji, m.in. Fundacja Pro – Prawo do życia, Instytut Ordo Iuris, Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, Instytut im. Ks. Piotra Skargi, Fundacja Życie. W projekcie ustawy znajdują się zapisy uchylające dotychczasowe, prawne możliwości przerwania ciąży, a także nakładające na administrację rządową i samorządową obowiązek pomocy materialnej i opieki dla rodzin wychowujących dzieci upośledzone oraz matek i ich dzieci poczętych w wyniku czynu zabronionego. W projekcie są też przewidywane kary. Jest m.in. przepis mówiący, że „kto powoduje śmierć dziecka poczętego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat”. Jeśli przestępstwo zostanie popełnione nieumyślnie, ma być zagrożone karą więzienia do lat 3, ale sąd będzie mógł odstąpić od wymierzenia kary (za: tamże).

 

Źródło:  www.tvn24.pl

You may also like

Facebook