Wokół dyskusji na temat wprowadzenia pełnej ochrony prawnej życia człowieka

by

Tocząca się w ostatnim czasie dyskusja wokół pełnej ochrony prawnej człowieka od poczęcia wywołuje w społeczeństwie i wśród polityków różne reakcje. Należy wspomnieć o dwóch inicjatywach podjętych w sprawie pełnej ochrony życia człowieka.

 

Niedawno do marszałka Sejmu wpłynęło zawiadomienie o zawiązaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”, która będzie zbierać podpisy pod obywatelskim projektem ustawy całkowicie zakazującej aborcji. W inicjatywę zaangażowanych jest szereg organizacji, m.in. Fundacja Pro – Prawo do życia, Instytut Ordo Iuris, Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, Instytut im. Ks. Piotra Skargi, Fundacja Życie. W projekcie ustawy znajdują się zapisy uchylające dotychczasowe, prawne możliwości przerwania ciąży, a także nakładające na administrację rządową i samorządową obowiązek pomocy materialnej i opieki dla rodzin wychowujących dzieci upośledzone oraz matek i ich dzieci poczętych w wyniku czynu zabronionego (za: www.tvn24.pl).

 

Równolegle do zawiązania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”, Polska Federacja Ruchów Obrony Życia wraz ze środowiskami prorodzinnymi uruchomiła społeczną kampanię „Kochamy każde dziecko” i wystosowała apel do Posłów i Senatorów RP o nowelizację ustawy „O planowaniu rodziny” z dnia 7 stycznia 1993 r., w celu wyeliminowania z niej wszystkich zapisów dopuszczających możliwość zabijania poczętych dzieci i uchwalenie takiego prawa, które chronić będzie życie każdego człowieka od momentu poczęcia, bez względu na stan jego zdrowia czy okoliczności poczęcia. Obrońcy życia zrzeszeni w PFROŻ apelują o kompleksową i możliwie pełną opiekę nad matką i rodziną dziecka poczętego, oraz w odróżnieniu od inicjatywy „Stop aborcji” opowiadają się za utrzymaniem niekaralności kobiety – matki dziecka poczętego.

 

Głos w sprawie pełnej ochrony życia człowieka zajęli również biskupi polscy w specjalnym komunikacie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, który w niedzielę 3 kwietnia został odczytany w polskich kościołach. Biskupi podkreślają jednoznacznie, że „w kwestii ochrony życia nienarodzonych nie można poprzestać na obecnym kompromisie wyrażonym w ustawie z 7 stycznia 1993 roku, która w trzech przypadkach dopuszcza aborcję”.

 

Postulaty wprowadzenia pełnej ochrony prawnej życia ludzkiego wzbudzają w społeczeństwie wiele kontrowersji. W odpowiedzi na odczytywany w dniu wczorajszym komunikat biskupów feministki zorganizowały prowokację w kościele św. Anny w Warszawie, zakłócając czytanie listu Prezydium KEP, podnosząc krzyki i ostentacyjnie wychodząc z kościoła. Jak donoszą media, również w niedzielę kilka tysięcy osób protestowało przed Sejmem przeciw planom zaostrzenia prawa antyaborcyjnego. Uliczne protesty przeszły m.in. w Toruniu, Szczecinie, Wrocławiu, Krakowie, Lublinie, Kielcach, Opolu, Poznaniu, Sopocie i Białymstoku.

 

Jednocześnie poparcie dla wprowadzenia pełnej prawnej ochrony życia wyraża wiele środowisk nie tylko pro-life, ale i politycznych. Inicjatywę popiera premier Beata Szydło, zastrzegając że jest to jej stanowisko, nie całego PiS. „Każdy z nas będzie kierował się własnym sumieniem” – mówiła. Jak dodała, w sprawach sumienia jej ugrupowanie nigdy nie wprowadzało dyscypliny przy głosowaniach. Prezes PiS Jarosław Kaczyński, ocenia, że ogromna większość, a może cały klub, poprze inicjatywę ustawy całkowicie zakazującej aborcji, choć – jak podkreślił – w sprawach światopoglądowych nie ma w klubie dyscypliny w głosowaniach. (za: www.tvn24.pl). Przeciwni wprowadzeniu nowych zmian w prawie są lider Kukiz’15 Paweł Kukiz, lider PO Grzegorz Schetyna oraz lider Nowoczesnej Ryszard Petru.

 

Źródło: www.tvn24.pl, gosc.pl

You may also like

Facebook