Odszkodowanie i przeprosiny od brytyjskiego uniwersytetu dla polskiej studentki opowiadającej się za życiem

by FUNDACJA JZN
Julia Rynkiewicz, pochodząca z Polski, była studentką położnictwa na Uniwersytecie Nottingham. Tam została ukarana przez uczelnię za głoszenie i promocję poglądów pro-life. W styczniu cofnięto decyzję, a teraz władze uczelni – na mocy zawartej ugody – przeprosiły kobietę i wypłaciły jej odszkodowanie.

W oświadczeniu władze uczelni stwierdziły, że ​​rozważają, jak lepiej reagować na takie sytuacje w przyszłości. Podkreśliły, że wspierają zabijanie nienarodzonych dzieci podczas aborcji.

Uczelnia i Związek Studentów popierają prawa wszystkich studentów do autonomii w decydowaniu o swoim ciele i dostępu do bezpiecznych, legalnych usług aborcyjnych, co jest stanowiskiem prawnym – napisały władze uniwersytetu. Uniwersytety powinny być przestrzenią do debaty, dyskusji i sporów, a dzięki ponad 200 stowarzyszeniom studenckim, obejmującym pełen zakres przekonań i perspektyw, jesteśmy przekonani, że tak jest w Nottingham.

Julia Rynkiewicz stoi na czele studenckiej organizacji pro-life. W 2019 roku, podczas tygodnia inauguracyjnego dla nowych studentów, opiekowała się stoiskiem prezentującym poglądy chroniące życie. Uczelnia postanowiła zbadać, czy działalność studentki w obronie życia poczętego nie jest sprzeczna z etyką jej przyszłego zawodu.  Kobieta otrzymała pismo od władz uczelni, w którym poinformowano, że została złożona przeciwko niej formalna skarga. Badanie sprawy zajęło rok. Dziewczyna musiała powtórzyć rok, straciła również możliwość odbycia stażu w lokalnym szpitalu i została pozbawiona wsparcia finansowego ze strony uczelni. Dopiero w wyniku interwencji prawnej uczelnia musiała przywrócić jej pełnię praw studenckich i możliwość kontynuacji studiów. Mimo to kobieta zażądała przeprosin i odszkodowania od Uniwersytetu.

Źródło: stacja7.pl, radiomaryja.pl

You may also like

Facebook