Papież Franciszek: rodzina i życie wymagają specjalnej uwagi

by

W krótkim rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański, kończącą Eucharystię z okazji jubileuszu katechetów, Ojciec Święty przypomniał beatyfikację o. Engelmara Unzeitiga ze Zgromadzenia Misjonarzy z Mariannhill, która miała miejsce w bawarskim Würzburgu. Franciszek podkreślił, że został on zabity w obozie koncentracyjnym w Dachau z nienawiści do wiary. Tej nienawiści przeciwstawiał miłość, a okrucieństwu łagodność. „Niech jego przykład pomoże nam być świadkami miłości i nadziei, zwłaszcza pośród cierpienia” – mówił Papież.

 

„Łączę się w pełni z biskupami Meksyku we wspieraniu wysiłków Kościoła i społeczeństwa na rzecz rodziny i życia, wymagających w tym czasie szczególnej troski duszpasterskiej i kulturowej na całym świecie. Zapewniam także o mojej modlitwie za ukochany naród meksykański, aby ustała przemoc, która w ostatnich dniach dotknęła również kilku księży” – powiedział Franciszek.

 

Na koniec Papież pozdrowił wszystkie osoby niesłyszące z okazji obchodzonego dziś Międzynarodowego Dnia Głuchych. Podziękował także raz jeszcze katechetom, obchodzącym dziś swój jubileusz w ramach Roku Miłosierdzia, za ich zaangażowanie w Kościele i służbę na rzecz ewangelizacji.

 

Źródło: pl.radiovaticana.va

You may also like

Facebook