Papież Franciszek utworzył Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia

by

W Watykanie opublikowano list apostolski Papieża Franciszka w formie Motu proprio powołujący do życia nową watykańską instytucję. Będzie ona miała specjalny status i formę. Jej oficjalna nazwa to: Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Rozpocznie swoją działalność 1 września.

 

„Kościół, troskliwa matka, zawsze, na przestrzeni wieków, troszczył się i otaczał szacunkiem świeckich, rodziny i życie, objawiając miłość miłosiernego Zbawiciela wobec ludzkości” – pisze Franciszek w dokumencie. Podkreśla, że z tego właśnie powodu trzeba zwracać uwagę na to, by dykasterie Kurii Rzymskiej odpowiadały warunkom naszych czasów i były dostosowane do potrzeb Kościoła powszechnego. W sposób szczególny musi to dotyczyć świeckich, rodziny i życia. Potrzebują one wsparcia i pomocy, „by były aktywnymi świadkami Ewangelii w naszych czasach i wyrazem dobroci Odkupiciela” – czytamy w Motu proprio.

 

Na wniosek Rady Kardynałów już 4 czerwca Franciszek zatwierdził „ad experimentum” statut nowej dykasterii. W jej skład wejdą obecne papieskie rady ds. świeckich i ds. rodziny. Połączona z nią będzie również Papieska Akademia Życia. Do kompetencji nowej dykasterii należeć będą te sprawy, które mają związek z promocją i ochroną życia, apostolstwem świeckich oraz duszpasterstwem rodziny i jej misją.

 

lg/ rv

 

Za: Radio Watykańskie

You may also like

Facebook