Papież Franciszek o kwestiach bioetycznych

by

„Nauka nie może nigdy być ważniejsza od człowieka. Trzeba okazać szacunek każdej ludzkiej istocie, a zwłaszcza najsłabszym”. Są to główne myśli, którymi Papież podzielił się na specjalnej audiencji dla członków włoskiego Krajowego Komitetu Bioetyki, która odbyła się 28 stycznia br. W sposób szczególny Ojciec Święty wypowiedział się na temat embrionów, podkreślając, że nie są one materiałem do wyrzucenia. Zaapelował również do zaproszonych specjalistów o prace nad kwestiami niszczenia środowiska naturalnego i niepełnosprawności.
 
Zwracając się do przedstawicieli Komitetu, Franciszek podkreślił: „Wiadomo wszystkim, jak bardzo Kościół wrażliwy jest na kwestie etyki, ale może nie jest dla wszystkich równie jasne to, że Kościół nie domaga się dla siebie żadnego uprzywilejowanego miejsca na tym polu”.
 
Papież dodał, że „Kościół jest zadowolony, gdy problematykę tę porusza się na różnych poziomach w wymiarze «obywatelskiego sumienia», zdolnego do refleksji, rozeznania i działania, przy wolnym i otwartym rozumowaniu i na podstawie wartości konstytutywnych osoby i społeczeństwa”.
 
Jednocześnie Franciszek wskazał, że Kościół popiera wszystkie wysiłki, które wobec złożonych pytań dotyczących człowieka i kwestii etycznych służą poszukiwaniu prawdy i dobra. W tych kwestiach zdaniem papieża konieczna jest współpraca Kościoła i społeczeństwa obywatelskiego, zgodnie z ich kompetencjami.
 
„Chodzi w istocie o to, by służyć człowiekowi, całemu człowiekowi, każdemu mężczyźnie i kobiecie, ze zwróceniem szczególnej uwagi i troski, jak już wspomniałem, na najsłabszych i pokrzywdzonych, których głos jest trudny do usłyszenia, lub których jeszcze nie można, albo już nie można usłyszeć. W tych sprawach wspólnota Kościoła i społeczeństwo obywatelskie się spotykają i mają ze sobą współpracować z poszanowaniem ich odmiennych kompetencji” – powiedział Papież.
 
Papież mówił, że szacunek dla integralności istoty ludzkiej i jej ochrona od poczęcia do naturalnej śmierci, a także postrzeganie człowieka jako cel i nigdy jako środek jest fundamentalną zasadą etyczną, także przy zastosowaniu biotechnologii w medycynie. Podkreślił, że zastosowania biotechnologiczne nie mogą być nigdy wykorzystane w sposób godzący w ludzką godność i „nie mogą nimi kierować wyłącznie cele przemysłowe i komercyjne”.
 
Franciszek wyraził przekonanie, że „bioetyka zrodziła się, by skonfrontować, poprzez podejście krytyczne, racje i warunki wymagane przez zasadę obrony godności człowieka z postępem nauki oraz technologii biologicznych i medycznych”.
 
Zwracając się do bioetyków, zachęcał ich, aby zajęli się w swojej pracy także działaniami zmierzającymi do troski i ochrony środowiska naturalnego. Uznał za niezwykle ważne także badania nad niesprawnością i marginalizacją najsłabszych w społeczeństwie, które według niego jest „nastawione na rywalizację i przyspieszenie postępu”.
 
Papież podkreślił, że niezwykle ważnym wyzwaniem dla wszystkich jest sprzeciwienie się mentalności odrzucenia, której przejawami są m.in. „traktowanie embrionów ludzkich jako materiału do wyrzucenia”, a także odrzucanie osób chorych i starszych, zbliżających się do śmierci.
 
Źródło: www.mp.pl 

You may also like

Facebook