Rumunia: ponad 2 mln głosów popierających małżeństwo i rodzinę

by

Ponad 2 mln osób w ramach rumuńskiej inicjatywy obywatelskiej opowiedziało się za zmianą prawa konstytucyjnego, które według sygnatariuszy powinno definiować małżeństwo tylko i wyłącznie jako związek kobiety i mężczyzny. Inicjatywa uzyskała ogromne wsparcie – podczas gdy oficjalnym celem było zebranie 500 tys. podpisów w ciągu 6 miesięcy, w czasie niespełna 3 miesięcy petycję podpisało już 2.3 mln osób, stanowiących ok. 10% populacji całego społeczeństwa.

Założeniem podjętej inicjatywy ustawodawczej jest zabezpieczenie przyszłości instytucji rodziny poprzez wyeliminowanie z konstytucji wszelkich nieścisłości dot. definicji małżeństwa i rodziny i tym samym uniknięcie w tej kwestii niejednoznacznych interpretacji prawa. Sygnatariusze wnioskują o poprawkę art. 48 konstytucji poprzez zastąpienie słowa „małżonkowie” zwrotem „mężczyzna i kobieta”.

„Wierzymy, że rodzina jest czymś więcej niż tylko instytucją, która ma zapewnić wychowanie i kształcenie dzieci. Rodzina to przede wszystkim miejsce narodzin naszych przyszłych pokoleń. Ochrona wartości i świętości instytucji rodziny oznacza ochronę naszej ciągłości jako narodu” – wyznają

Źródło: coalitiapentrufamilie.ro, agendaeurope.wordpress.com, glosdlazycia.pl  

You may also like

Facebook