Papież: służmy każdemu ludzkiemu życiu

/Papież: służmy każdemu ludzkiemu życiu

Papież: służmy każdemu ludzkiemu życiu

„Każde ludzkie życie, będąc wyjątkowym i niepowtarzalnym, jest cenne samo w sobie, stanowi szczególną wartość” – powiedział Papież podczas dzisiejszej katechezy, którą wygłosił bez udziału wiernych z biblioteki Pałacu Apostolskiego za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Przypomniał, że przed 25 laty, dokładnie 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, św. Jan Paweł II ogłosił encyklikę „Evangelium vitae” o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego.

Ojciec Święty zaznaczył, że jej przesłanie jest szczególnie aktualne w kontekście pandemii zagrażającej ludzkiemu życiu i światowej gospodarce. Wyraził wdzięczność wielu osobom dającym dzisiaj milczące świadectwo wartości życia poprzez służbę chorym, starszym, samotnym oraz najuboższym. Promocja i obrona życia nie jest pojęciem abstrakcyjnym, ale zawsze dotyczy konkretnej osoby: zarówno poczętego dziecka jak i człowieka w stanie terminalnym.

„Każdy człowiek jest powołany przez Boga, by cieszyć się pełnią życia. A ponieważ jest on powierzony macierzyńskiej trosce Kościoła, to każde zagrożenie dla godności i życia ludzkiego nie może nie oddziaływać na jego serce, na jego macierzyńskie «wnętrze» – podkreślił Papież. – Obrona życia nie jest dla Kościoła ideologią, ale rzeczywistością, rzeczywistością ludzką, angażuje wszystkich chrześcijan, jeszcze bardziej, jako chrześcijan i jako ludzi. Nie jest ideologią.“

Franciszek zwrócił uwagę, że zamachy na ludzką godność i życie trwają również współcześnie. Ustawy nie zawsze służą obronie najsłabszego i najbardziej kruchego życia. Papież przypomina również, że kultura życia nie jest wyłącznym dziedzictwem chrześcijan, ale wszystkich ludzi, którzy uznają wartość właściwą każdej osobie.

„Dlatego też wraz ze św. Janem Pawłem II powtarzam z odnowionym przekonaniem apel, który skierował on do wszystkich przed 25 laty: «Szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu — każdemu życiu ludzkiemu! – podkreślił Papież. – Tylko na tej drodze znajdziesz sprawiedliwość, rozwój, prawdziwą wolność, pokój i szczęście!» („Evangelium vitae”, 5)“

Pozdrawiając pielgrzymów z biblioteki Pałacu Apostolskiego Papież Franciszek podkreślił, że każde ludzkie życie ma bezcenną wartość i jest niepowtarzalnym darem Bożym. Szczególnie uświadamiamy to sobie podczas pandemii, która ogarnęła cały świat.

Zwracając się do Polaków Ojciec Święty powiedział: „Drodzy bracia i siostry, dziś przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Przeżywamy tajemnicę Syna Bożego, który stał się człowiekiem i narodził się z Maryi Dziewicy. Ona z wielkoduszną gotowością przyjęła i chroniła Jego życie poczęte z Ducha Świętego. Każde życie ludzkie jest bezcennym darem Boga – powiedział Franciszek. Coraz bardziej zdajemy sobie z tego sprawę w tym czasie, gdy epidemia odbiera życie bardzo wielu osobom. Przez wstawiennictwo Maryi, prośmy Pana życia, aby zatrzymał groźbę śmierci i napełnił serca wszystkich ludzi szacunkiem dla każdego życia. Jego błogosławieństwo niech zawsze wam towarzyszy.“

Krzysztof Ołdakowski SJ
Źródło: vaticannews.va
By | 2020-03-25T19:26:30+01:00 środa, 25 marca 2020|Pro-Life, Wszystkie|

About the Author:

Facebook