Para prezydencka: Wszystkie osoby z niepełnosprawnościami są pełnoprawnymi członkami naszej wspólnoty

by FUNDACJA JZN
Wszystkie osoby z niepełnosprawnościami są pełnoprawnymi członkami naszej polskiej wspólnoty i zasługują na to, by mieć jak najlepsze warunki życia, możliwości leczenia i szanse rozwoju – podkreśliła para prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda.

Prezydent i pierwsza dama skierowali list do uczestników uroczystych obchodów 30-lecia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Początki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, utworzonego na mocy ustawy z 1991 roku, sięgają czasów odzyskanej wolności. To nie przypadek, że właśnie wówczas powołano do życia ten organ administracji publicznej. Dostrzec w tym można piękne dziedzictwo etyki „Solidarności”. W przełomowym momencie demokratycznych przemian państwo polskie zadbało o to, by stworzyć społeczny i ekonomiczny mechanizm pomocy osobom niepełnosprawnym, zagwarantować respektowanie ich praw oraz otoczyć je szczególną opieką na rynku pracy.

Na uroczystych obchodach 30-lecia działalności PFRON gromadzą się Państwo w Centrum Olimpijskim imienia Jana Pawła II w Warszawie. Nawet w samym miejscu tego spotkania zawiera się inspirujący symbol, zwłaszcza gdy mamy świadomość, jak ważnym wymiarem ruchu olimpijskiego jest ruch paraolimpijski. Przypomina nam to o jedności i solidarności, jaką powinni budować ludzie w ramach społeczeństwa, niezależnie od kondycji zdrowotnej i stopnia sprawności. Święty Jan Paweł II w encyklice „Laborem exercens” podkreśla równość i podmiotowość wszystkich ludzi, a także stwierdza, że osobom niepełnosprawnym należne są nienaruszalne prawa, „które mimo ograniczeń i cierpień wpisanych w ich ciało i władze, stanowią o szczególnym znaczeniu godności i wielkości człowieka”.

Empatia, postawa solidarności wobec bliźniego oraz gotowość do niesienia pomocy są miarą naszego człowieczeństwa. Mamy w Polsce blisko pięć milionów osób niepełnosprawnych. Liczba obywateli odznaczających się tzw. niepełnosprawnością biologiczną, czyli takich, którzy deklarują ograniczoną zdolność wykonywania codziennych życiowych czynności, przekracza siedem milionów. Wszyscy oni są pełnoprawnymi członkami naszej polskiej wspólnoty i zasługują na to, by mieć jak najlepsze warunki życia, możliwości leczenia i szanse rozwoju.

Z okazji jubileuszu PFRON pragniemy w imieniu Polski i Polaków, a także w imieniu własnym, złożyć serdeczne gratulacje pracownikom tej zasłużonej instytucji oraz przekazać Państwu wyrazy wielkiego uznania. Składamy również podziękowanie organizacjom pozarządowym działającym na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Dziękujemy wszystkim Państwu za ogromne zaangażowanie, z jakim pełnią Państwo swoją publiczną misję, za wysiłki, dzięki którym osoby niepełnosprawne w Polsce mogą zaspokajać swoje potrzeby, odbywać rehabilitację zdrowotną, społeczną i zawodową – a w efekcie doświadczać samorealizacji i życiowego spełnienia. Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy otrzymują dziś odznaczenia państwowe za ofiarną działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Cieszymy się, że uroczystym jubileuszowym obchodom towarzyszy wystawa prezentująca prace laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Takie spotkania w świecie piękna i artystycznych przeżyć to jeszcze jedna ważna przestrzeń budowania międzyludzkiej wspólnoty. Serdecznie pozdrawiamy obecne na dzisiejszej gali wszystkie osoby z niepełnosprawnościami i wszystkich Państwa w całej Polsce. Z ogromnym szacunkiem i podziwem myślimy o Państwa osiągnięciach, które składają się na rozwój naszej Ojczyzny. Prosimy o przyjęcie życzeń wszelkiej pomyślności.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Agata Kornhauser-Duda

You may also like

Facebook