W Parlamencie Europejskim rozmawiano nt. współczesnych zagrożeń dla ludzkiego życia

by

W Parlamencie Europejskim w Brukseli trwa VI Tydzień dla życia, którego głównym wydarzeniem była konferencja zatytułowana: Demografia versus dzieci ‘a la carte’, czyli jaka przyszłość dla Europy? Dyskusji przewodził Miroslav Mikolasik, słowacki eurodeputowany i działacz pro-life, który pytał o największe wyzwania demografii dzisiejszego świata.

 

Wśród prelegentów znalazła się m.in. Laetitia Pouliquen, bioetyk fundacji Europe for Family, która przedstawiła zagadnienie transhumanizmu – ideologii postulującej użycie genetyki, biotechnologii oraz neurotechnologii do zabiegów mających na celu przezwyciężanie ludzkich ograniczeń.Pouliquen zwróciła uwagę, że nowe osiągnięcia nauki takie jak sztuczna inteligencja, klonowanie, ciąża pozaustrojowa, edycja genomu ludzkiego – to wyzwania które już dziś zmuszają prawników i bioetyków, do redefinicji pojęć: człowiek, matka, ojciec, dziecko, narodziny, śmierć czy rasa.

 

Genetyk z Francuskiego Instytutu Zdrowia i Medycyny w Paryżu, dr Alexandra Caude Henrion, zauważyła, że świat konsekwentnie dąży do zupełnego odseparowania seksu od reprodukcji człowieka. Liczba dzieci poczętych in-vitro dawno przekroczyła 5 mln, ale dostępność inżynierii genetycznej nie oznacza możliwości dowolnego manipulowania życiem. O tym, że jesteśmy ludźmi nie świadczy tylko materiał genetyczny, lecz także świadomość i przekazywane z pokolenia na pokolenie dziedzictwo. Odnosząc się do sporu na temat tego kiedy zaczyna się człowiek, powiedziała bezkompromisowo, że życie ludzkie zaczyna się w momencie połączenia dwóch niezależnych genomów. Wówczas powstaje zupełnie nowa, unikalna i niepowtarzalna jednostka.

 

Filozof Anne Marie Libert mówiła o cenie jaką ludzkość płaci za ogarniającą nas globalizację. Rozpowszechnione jest przekonanie, że największym zagrożeniem dla świata jest rosnąca liczba ludzi. Podnosi się często, że jedynym rozwiązaniem problemów biedy i głodu jest kontrola urodzeń, nazywana w debacie publicznej planowaniem rodziny. Pod hasłem zdrowia reprodukcyjnego, międzynarodowe instytucje takie jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) czy Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (UNPF), upowszechniają środki antykoncepcyjne i wczesnoporonne, a także pełen dostęp do legalnej aborcji czy też sterylizację. Zdaniem filozof, wbrew głoszonym hasłom równości, ludzi dzieli się na zdrowych, inteligentnych, bogatych i tych, dla których jedynym ratunkiem jest powstrzymanie od reprodukcji.

 

Patronat nad Konferencją objęli polscy eurodeputowani: Jan Olbrycht oraz Andrzej Grzyb.

 

Źródło: www.ordoiuris.pl

You may also like

Facebook