Partia Razem przegrała w sądzie i przeprasza Cisowiankę

by FUNDACJA JZN
W 2017 r. partia Adriana Zandberga wezwała do bojkotu produktów oferowanych przez spółkę Nałęczów Zdrój. Sugerowano, że producent popularnej wody, wspierając organizację pro-life, narusza prawa kobiet.

W 2017 r. partia Adriana Zandberga wezwała do bojkotu produktów oferowanych przez spółkę Nałęczów Zdrój. Razem udostępniła na Facebooku wpis, który dotyczył sprawozdania finansowego „Fundacji Pro – prawo do życia” za rok 2014. Autorzy wpisu sugerowali, że „przeciwnicy praw kobiet otrzymali w wspomnianym roku darowiznę na kwotę 60 tys. złotych od Fundacji Rodziny Witaszków”. W tym miejscu zwrócono uwagę, że prezesem fundacji jest wiceprezes zarządu spółki akcyjnej Nałęczów Zdrój – producenta wody mineralnej Cisowianka.

„Na stronie „Szantaż z dala od szpitala” znajdziecie garść informacji na temat finansowania antyaborcyjnych organizacji. Jednym z hojniejszych darczyńców okazał się wiceprezes zarządu spółki Nałęczów Zdrój, producenta Cisowianki. Warto poinformować znajomych oraz pamiętać, gdy następnym razem będziecie kupować wodę!” – napisano wówczas na profilu partii.

Na profilu wody Cisowianka na Facebooku pojawiło się natomiast oświadczenie, w którym można przeczytać, że właściciel marki Cisowianka jest firmą „neutralną światopoglądowo nie angażującą się po żadnej ze stron sporów światopoglądowo-politycznych”. „Dodatkowo firma nigdy nie ingerowała i nie będzie ingerować w prywatne poglądy zarówno członków Zarządu, jak i swoich pracowników, szanując prawo każdego człowieka do własnych przekonań. Uprzejmie prosimy o uszanowanie tego stanowiska” – napisano.

Oświadczenie, wyniku przegranego procesu sądowego, opublikowała teraz partia Razem.

„Partia Razem przeprasza spółkę Nałęczów Zdrój sp. z o. o., producenta wody mineralnej Cisowianka, za to, że naruszyła Jej dobra osobiste”.

Razem przeprosiła spółkę Nałęczów Zdrój sp. z o. o. za naruszenie dóbr osobistych, „bez jakiegokolwiek uzasadnienia” wzywając do bojkotu jej produktów. Jak czytamy w oświadczeniu, partia „bezpodstawnie sugerowała, że spółka Nałęczów Zdrój sp. z o. o. naruszała lub sprzeciwiała się prawom kobiet”.

Wyrażono także ubolewanie, że partia „nie dochowała należytej staranności i nie podjęła próby ustalenia, czy Nałęczów Zdrój sp. z o. o. podejmowała jakiekolwiek działania kierując się względami ideologicznymi i tym samym czy istniała podstawa do bojkotu jej produktów”.

Źródło: tvp.info

 

You may also like

Facebook