Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami

/Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami

Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami

Porozumienie ma usprawnić współpracę pomiędzy PFRON, a zarządami województw przy finansowaniu projektów wspierających aktywność osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu stowarzyszenia ubiegające się o dofinansowanie projektów będą mogły uzyskać również dofinansowanie wkładu własnego. Dofinansowanie to zapewni PFRON, a środki będą pochodzić z budżetu województwa.

Marszałek województwa Witold Kozłowski i Marlena Maląg, prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w obecności wicepremier Beaty Szydło, wiceminister zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko, poseł Anny Paluch i Marty Mordarskiej, dyrektor małopolskiego oddziału PFRON – podpisali porozumienie dotyczące programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”.

„Naszym obowiązkiem jest troska o tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, borykają się z niepełnosprawnościami. Podpisując porozumienie podkreślamy, że o osoby zmagające się z niepełnosprawnościami musimy dbać w sposób szczególny” – mówił marszałek Witold Kozłowski.

„Dzięki porozumieniu, które dzisiaj zostało zawarte możemy skierować dużo szerszą pomoc do osób niepełnosprawnych. Mocno włączamy do realizacji projektów partnerów społecznych – dzięki temu będzie można zrobić bardzo dużo, a środki będą wydawane zgodnie z oczekiwaniami” – podkreśliła wicepremier Beata Szydło.

„To szczególne miejsce i szczególne okoliczności. Cieszymy się, że dołączyliśmy do dwóch województw, które do tej pory podpisały porozumienie. Chcemy jak najlepiej realizować to zobowiązanie” – dodał marszałek Witold Kozłowski.

Źródło: malopolska.pl
By | 2019-05-06T16:44:58+02:00 poniedziałek, 06 maja 2019|Prawo i polityka, Wszystkie|

About the Author:

Facebook