Perinatalna opieka paliatywna będzie refundowana

by

Perinatalna opieka paliatywna zgodnie z jednym z rozporządzeń do ustawy „Za życiem” ma znaleźć się w koszyku świadczeń gwarantowanych. Dzięki temu będzie możliwa ciągłość i koordynacja opieki nad kobietą w ciąży, u której stwierdzono wadę letalną płodu.

 

Zgodnie z projektem rozporządzenia, rodzina będzie mogła skorzystać z takiej formy opieki po skierowaniu przez lekarza, który potwierdzi wadę letalną płodu. Za taką wadę uznawane jest zaburzenie rozwojowe, prowadzące do samoistnego poronienia, przedwczesnego porodu, zgonu wewnątrzmacicznego, przedwczesnej śmierci żywo urodzonego dziecka bez względu na zastosowane leczenie, a także zaburzenia rozwojowe kwalifikujące do legalnego przerwania ciąży.

 

Pacjentki objęte perinatalną opieką paliatywną będą mogły skorzystać z porad i konsultacji lekarskich oraz psychologicznych, realizowanych w poradni medycyny paliatywnej, hospicjum domowym dla dzieci lub hospicjum stacjonarnym. Jednocześnie w ramach tej formy opieki, lekarze sprawujący opiekę nad ciężarną mają współpracować ze szpitalem położniczym, a także hospicjum stacjonarnym lub domowym dla dzieci, w sytuacji, kiedy dziecko ewentualnie zostanie wypisane z oddziału szpitalnego.

 

Projekt przygotowywanego rozporządzenia określa także ponadto wymogi dla personelu medycznego, który ma świadczyć perinatalną opiekę paliatywną. Jeśli chodzi o lekarzy, mogą to być specjaliści w zakresie pediatrii, neonatologii, perinatologii, neurologii dziecięcej, onkologii i hematologii dziecięcej, anestezjologii czy chirurgii dziecięcej. Co więcej, muszą mieć udokumentowany co najmniej dwuletni staż pracy w opiece paliatywnej oraz co najmniej roczny staż pracy w ośrodku zajmującym się perinatalną opieką paliatywną. Zaangażowani w perinatalną opiekę paliatywną psycholodzy i psychoterapeuci będą również musieli wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Dotychczas brakowało w Polsce świadczeń gwarantowanych, zapewniających ciągłość i koordynację opieki nad kobietą w ciąży, u której stwierdzono wadę letalną płodu. Rzecznik Ministerstwa zdrowia podkreśla, że wprowadzenie takiego świadczenia ma umożliwić pacjentce „podjęcie świadomej decyzji w zakresie kontynuacji ciąży”.

 

Rozporządzenie znajduje się jeszcze w opracowaniu Ministerstwa Zdrowia, które analizuje uwagi, które zgłoszono do projektu w czasie konsultacji zewnętrznych.

 

Źródło: www.mp.pl

You may also like

Facebook